Etikett: betaltjänster

Lagrådremissen om PSD2 – här är de nya reglerna för betaltjänster!

Regeringen beslutade i dag torsdag om en lagrådsremiss med förslag till nya regler om betaltjänster. Lagförslaget är baserat på EU:s PSD2-direktiv, som bland annat är tänkt att öka konkurrensen på marknaden för betaltjänster. Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 maj 2018.

Det nya regelverket för betaltjänster har beskrivits som att bankerna framöver kommer att tvingas att dela med sig av kunduppgifter till utomstående betaltjänster. På så vis är det tänkt att konkurrensen ska öka på området. 

Den svenska marknaden för betaltjänster har vuxit snabbt de senaste åren – redan innan det nya regelverket är på plats. 

Enligt regeringen kan den nya mer tydliga regleringen av betaltjänstområdet bidra till bättre förutsättningar för innovation och produktutveckling bland aktörer som erbjuder betaltjänster.

– E-handel och digitala lösningar har banat väg för nya betalningssätt. Svenskar är förändringsbenägna och tar snabbt till sig ny teknik, i synnerhet på detta område. Genom den nya lagstiftningen möjliggör vi att befintliga och nya aktörer kan erbjuda sina tjänster på ett säkert och effektivt sätt, säger finansmarknads- och konsumentminister Per Bolund i en presskommentar.

– Det är min förhoppning att konsumenter framöver ska kunna erbjudas billigare, säkrare och bättre betaltjänster.

Här kan du ta del av hela lagrådsremissen.