Etikett: Biltema

KoV: Vilseledande om Solids och Biltemas cykelförsäkring

Konsumentverket anser att Solids marknadsföring av cykelförsäkringar är vilseledande. Mer specifikt gäller det den försäkring för elcyklar som erbjuds i samarbete Biltema, där Konsumentverket kritiserar att det inte tillräckligt tydligt framgår att det även krävs en hemförsäkring för att cykelförsäkringen ska gälla på det sätt som framgår av Solids och Biltemas marknadsföring. 

Solid har ett samarbete med Biltema när det gäller försäkring av cyklar som säljs via affärskedjan. Både köpare av vanliga cyklar och köpare av elcyklar erbjuds en kostnadsfri försäkring som gäller under begränsad tid. Men Konsumentverket, som fått in en anmälan från en missnöjd cykelköpare, menar att informationen om försäkringarna inte är tillräckligt tydlig när det gäller skillnaden mellan försäkringarna för vanliga cyklar och försäkringar för elcyklar. Försäkringen för elcykel är — till skillnad från försäkringen för vanliga cyklar — en försäkring för självriskeliminering och kräver därmed bland annat att försäkringstagaren har en hemförsäkring utöver cykelförsäkringen.

I en skrivelse till Solid framför Konsumentverket att marknadsföringen av cykelförsäkringarna tycks strida mot marknadsföringslagen:

— Då marknadsföringen uttalar sig om utmärkande egenskaper hos försäkringen, men inte berör de särskilda egenskaper som gäller för elcykelförsäkringen, är marknadsföringen vilseledande enligt 1 0 § MFL, heter det i skrivelsen.

Visserligen finns mer omfattande information på Solids webbplats om självriskelimineringen. Men den informationen finns inte med i marknadsföringen av cyklar på Biltema.

Konsumentverket påpekar att en grundläggande princip är dock att varje reklamenhet ska betraktas för sig. Det faktum att informationen om självriskelimineringen finns på Solids webbplats innebär inte att det är acceptabelt att den saknas i Biltemas och Solids broschyrer om försäkringen.

Solid ska nu senast den 11 februari yttra sig över skrivelsen från Konsumentverket. Därefter fattar verket beslut om eventuella åtgärder.

Här kan du som har ett Sak & Liv Premium-abonnemang ta del av skrivelsen.