Etikett: bioendev

Trygg-Hansa stäms på 33 Mkr efter storbrand i Holmsund

Företaget Bioendev har stämt Trygg-Hansa på 33,4 miljoner kronor efter en brand vid en torkanläggning för sågspån i Holmsund utanför Umeå, där Trygg-Hansa inte vill stå för skadekostnaden. 

Utvecklingsbolaget Bioendev har tagit fram ett system för att tillverka pellets av sågspån. Bioendev har drivit en demonstrationsenhet i Holmsund utanför Umeå, med bland annat en anläggning för torkning av sågspån.

Den 21 januari 2017 uppstod en omfattande brand i torkanläggningen. 

Brandskadan anmäldes till Trygg-Hansa, som efter en konsultutredning kom till slutsatsen att branden uppstått genom självantändning eftersom anläggningen varit i standbyläge utan att den först tömts på sågspån. Trygg-Hansa menade att det Bioendev borde ha insett att det fanns risk för självantändning, och beslutade därför att Bioendev inte hade rätt till skadeersättning.  

Bioendev invände mot Trygg-Hansas beslut, och har nu skickat in  en stämningsansökan mot Trygg-Hansa till Stockholms tingsrätt. Av stämningsansökan framgår att Bioendev inte godtar orsaken bakom självantändningen. Bioendev argumenterar också i sin stämningsansökan för att skadan var oförutsedd, vilket Trygg-Hansa inte ansåg när man valde att neka skadeersättning. 

– Sammanfattningsvis kan konstateras att den inträffade skadan inte varit rimligt möjlig för Bioendevs arbetsledning att förutse. Den är därför att anse som oförutsedd i Försäkringens mening, skriver Bioendev i sin stämningsansökan. 

Här kan du som har ett abonnemang på Sak & Liv Premium ta del av stämningsansökan.