Etikett: bitcoin

Finansinspektionen varnar för placeringar i kryptovalutor

Finansinspektionen har, tillsammans med andra tillsynsmyndigheter i EU, bestämt sig för att gå ut för en varning för placeringar i kryptovalutor som Bitcoin – eller virtuella valutor som man använder som benämning. 

– Virtuella valutor är av flera skäl inte någon lämplig investering för konsumenter – varken på kort eller lång sikt, heter det i inspektionens uppmaning.

Finansinspektionen skriver att ett utmärkande drag för virtuella valutor är att deras värde varierar kraftigt och att det saknas konsumentskyddande regler. Det kan också vara svårt att avyttra de virtuella valutor som köpts in. Pristransparensen kan också vara bristfällig; köpare och säljare kan ha svårt att veta om man har fått ett rättvisande pris. Dessutom är tekniken känslig för olika typer av avbrott, varnar FI.

Här kan du läsa mer om EU:s beslut att varna konsumenterna för kryptovalutor.