Etikett: björn Lander

98 procent av aktierna på plats – Zmarta fullföljer Insplanetköpet

Zmarta Group har nu beslutat att fullfölja förvärvet av Insplanet, sedan erbjudandet till aktieägarna i Insplanet accepterats av 98,0 procent av det totala antalet aktier och röster i Insplanet. 

Planerna på köpet av Insplanet offentliggjordes i augusti. I oktober fick Zmarta klartecken från Finansinspektionen för affären. Och nu meddelar alltså Zmarta att man går vidare med affären.

– Zmarta kan nu erbjuda Nordens vassaste plattform för de tre områden som utgör hushållens största utgifter – försäkringar, lån och elavtal. Konsumenterna sparar tid och pengar. Nästa steg är att expandera de tre vertikalerna på våra huvudmarknader och utnyttja den expertis som finns i båda bolagenför att skapa de bästa jämförelseprodukterna online. Insplanet har stor erfarenhet från digital förmedling av sakförsäkringar i Sverige. Zmarta har en stark position i Sverige, Norge och Finland. Sammantaget bildar detta grund för oss att expandera på och förändra dessa marknader. Zmarta ska bli norra Europas främsta och bredaste digitala jämförelsetjänst för privatekonomi, säger Björn Lander, ansvarig för digitala jämförelseplattformar globalt inom Bauer Media Group.

Zmarta beskriver sig nu som en ledande aktör inom jämförelse av privatekonomiska tjänster i Norden, med fokus på privatlån, bolån, elavtal och försäkringar.

– Jämförelsetjänster online har ökat transparensen på många marknader redan, men vi ser en fortsatt stor potential på den nordiska försäkringsmarknaden. Nordiska konsumenter använder inte dessa onlinetjänster i samma utsträckning som andra europeiska konsumenter, och den nordiska marknaden är idag inte tillräckligt transparent. Med vår gemensamma plattform kan vi proaktivt ge kunderna smarta råd samtidigt som de får en bättre överblick över privatekonomin, säger Tomas Jonson, VD på Insplanet, i sin kommentar.

Zmarta avser nu att gå vidare genom att erbjuda fler produkter på samma plattform, vilket är i linje med strategin inom Bauer Media Group, där Zmarta Group ingår. Bauer har investerat i flera digitala jämförelseplattformar i Europa – bland annat Polen och Tjeckien – med den övergripande strategin att erbjuda flera produkter på marknadsledande plattformar med starka varumärken.

Nyligen etablerade Bauer Group en central organisation för jämförelsetjänster, ledd av Björn Lander, tidigare VD för Zmarta Group.

– Bauers digitala jämförelseplattformar har nu marknadsledande positioner på sex europeiska marknader, som alla är starka när det gäller digitala konsumenttjänster. Strategin är att befästa dessa positioner och skapa breda plattformar, för att på så sätt öka transparens och jämförbarhet för konsumenterna. Vi är säkra på att de vill ha detta när de ska fatta viktiga beslut, särskilt om privatekonomin, säger Björn Lander.

Zmarta Group köper ut Insplanet från börsen för 176 Mkr

Zmarta Group meddelade på fredagsmorgonen att man lämnar ett kontanterbjudande på Insplanet AB. Budet är på 13 kronor per aktie vilket motsvarar en premie på cirka 20 procent jämfört med stängningskursen i går. Budkommittén i Insplanets styrelse rekommenderar att tacka ja till budet, som värderar Insplanet till totalt 176 miljoner kronor.

Zmarta Group beskrivs som en ledande digital aktör inom jämförelse av privatekonomiska tjänster i Norden med fokus på privatlån, bolån, elavtal och försäkringar. Bolaget ingår i Bauer Media i Sverige.

Insplanet är i sin tur ledande när det gäller jämförelse och förmedling av sakförsäkringar mot konsument. 

– Tillsammans skulle Zmarta och Insplanet bli en marknadsledande digital jämförelsetjänst för privatekonomiska tjänster i Sverige, skriver Zmarta Group.

Björn Lander, VD på Zmarta Group, kommenterar budet så här i ett pressmeddelande:

– Zmarta ser ett förvärv av Insplanet som en perfekt match. Zmarta och Insplanet kompletterar varandra väl och vi är väldigt glada över att även ledning och huvudägare i Insplanet ser denna gemensamma möjlighet. Insplanets starka marknadsposition, spännande produkterbjudande och erfarna ledning ger en solid plattform för fortsatt expansion. Genom förvärvet av Insplanet så tar vi ett stort steg för att göra Zmarta till norra Europas främsta och bredaste digitala jämförelsetjänst för privatekonomi.

– Förvärvet av Insplanet ger möjlighet till stora synergier. Zmartas ambition är att utnyttja den expertis som finns i båda bolagen för att kunna erbjuda marknadens bästa produkter och tjänster. Vi kan som ägare bidra till att ytterligare förbättra Insplanets erbjudande, verksamhet och marknadsposition. Tillsammans skulle företagen dessutom ha en stark grund för att ytterligare expandera försäkringsverksamheten och växa i Finland och Norge.

Fyra av Insplanets största aktieägare som tillsammans äger drygt 80 procent har accepterat erbjudandet.