Etikett: björn Wahlroos

Björn Wahlroos säljer 1,67 miljoner Sampo-aktier till sina barn

Sampo meddelade under måndagen att bolagets ordförande Björn Wahlroos har sålt 1,67 miljoner aktier till sina barn. 

Försäljningen sker från företaget Columba AS som kontrolleras av Björn Wahlroos, till ett annat företag som kontrolleras av hans barn. 

Efter försäljningen äger Björn Wahlroos, privat och via företag, 6,6 miljoner aktier i Sampo. Det motsvarar 1,2 procent av bolaget. 

Sampo äger 100 procent av If och är dessutom störste ägare i Nordea. 

Torbjörn Magnusson föreslås bli invald i Nordeas styrelse

Ifs koncernchef Torbjörn Magnusson föreslås som ny ledamot i styrelsen för Nordea Bank AB (publ). 

Förutom Torbjörn Magnusson föreslås även Nigel Hinshelwood som ny styrelseledamot i Nordea. Nigel Hinshelwood har en bakgrund som Deputy Chief Executive Officer i HSBC Bank. Kari Stadigh och Lars Wollung har båda undanbett sig omval till Nordeas styrelse.

Den föreslagna styrelsen för Nordea består därmed – förutom Nigel Hinshelwood och Torbjörn Magnusson – av ordförande Björn Wahlroos, Pernille Erenbjerg, Robin Lawther, Lars G Nordström, Sarah Russell, Silvija Seres, Birger Steen och Maria Varsellona. 

Torbjörn Magnusson har en rad olika styrelseuppdrag. Han är styrelseordförande i Topdanmark och vice ordförande i intresseorganisationen Insurance Europe. Han är själv ordförande i Nordeas valberedningens. Han har dock inte deltagit i beslutet som rör nomineringen av honom själv. 

Nordea beslutar att flytta till Finland – aktien upp efter beskedet

Nordea meddelade under onsdagen att bankens styrelse beslutat att påbörja en flytt av bankens huvudkontor till Finland. Efter beskedet steg aktiekursen med nära 2 procent.

Planen är att genomföra fusionen under andra halvåret 2018. Avsikten är att genomföra flytten av moderbolagets säte i form av en omvänd gränsöverskridande fusion, i vilken Nordea Bank AB (publ) införlivas i ett nybildat finskt dotterbolag. 

Enligt banken ska verksamheten på hemmamarknaderna i Norden förbli oförändrad. Ur ett kundperspektiv ska det med andra ord inte bankens information inte bli några förändringar.

– Vi räknar med att endast ett begränsat antal medarbetare påverkas av flytten, och Nordea fortsätter att vara en stor skattebetalare på alla sina fyra hemmamarknader, skriver Nordea i sin pressinformation i dag.

Som främsta argument för flytten framhålls att man vill befinna sig inom EU:s bankunion. 

– Med moderbolagets säte i ett land som är medlem i EU:s bankunion omfattas Nordea av samma regelverk som jämförbara europeiska banker, med en konsekventare tillämpning och därmed mer jämlika förutsättningar, heter det i pressinformationen.

Björn Wahlroos, styrelseordförande i Nordea Bank AB, ger följande presskommentar till beslutet:

– Styrelsens beslut att inleda en flytt av moderbolagets säte till Finland är resultatet av sex månaders noggrann utredning och analys av de konkurrensvillkor och utmaningar som Nordea har att förhålla sig till. Vi ser flytten som ett viktigt strategiskt steg när det gäller att placera Nordea på jämbördig fot med jämförbara europeiska banker. De jämlika förutsättningar och förutsägbara regelverk som EU:s bankunion kan erbjuda främjar, anser vi, våra kunders, aktieägares och medarbetares intressen, säger .

Enligt Nordea räknar man med att nuvärdet av resolutionsavgifter, insättningsgarantier och andra övergångsregler blir positivt med omkring 1 000-1 100 miljoner euro genom flytten.

Vilken fusionsenergi! Nordea går vidare med nordisk bankfusion

Nordea meddelade i dag att styrelsen för Nordea Bank AB beslutat att fusionera Nordea med sina dotterbanker Nordea Bank Danmark, Nordea Bank Finland respektive Nordea Bank Norge. Målet att slutföra fusionerna i början av 2017. 

Enligt Nordea är alla godkännanden på plats som krävs för att genomföra fusionen mellan Nordea Bank Finland och Nordea Bank AB.

Processen för myndighetsgodkännanden i Danmark och Norge pågår i konstruktiv anda, heter det i pressinformationen.  

Beslut om fusion mellan de nordiska bankerna fattades i mars i år på bankens bolagsstämma. De argument som har framförts handlar bland annat om en effektivare struktur när man slipper hantera fyra olika företag under fyra olika länders lagstiftning. 

Kostnaden för projektet med samgåendet uppskattades då till 60–70 miljoner euro.