Etikett: bPFJ

”Detaljreglering kan stoppa dagens Internetförmedlare”

Alltför detaljerade detaljregler av förmedlings- och jämförelse kan betyda att dessa företag inte längre kan bedriva en rimlig verksamhet, och därmed riskerar att försvinna från marknaden. Det skriver Branschorganisationen för Privatekonomiska Förmedlings- och jämförelsetjänster i sitt remissvar på departementspromemorian om försäkringsdistribution.

Bakom Branschorganisationen för Privatekonomiska Förmedlings- och jämförelsetjänster står tre Internetbaserade förmedlarföretag: Insplanet, Compricer och Zmarta. 

Branschorganisationen framhåller i sitt remissvar att lagförslaget har en mängd förtjänster. 

Samtidigt varnar man för att alltför detaljerade föreskrifter och förbud mot provisioner riskerar att slå ut dagens jämförelsetjänster från marknaden.  

– Konsumenterna skulle förlora tillgång till lättillgängliga och kostnadsfria jämförelsetjänster, vilket skulle försvåra deras möjligheter att få en överblick över priser och villkor på marknaden. Vidare skulle ett minskat konkurrenstryck på den svenska marknaden för skadeförsäkringar för privatpersoner leda till ett sämre utbud och högre priser för konsumenten, heter det i slutklämmen i remissvaret. 

Remissvaret på Ds 2017:17, En ny lag om försäkringsdistribution, är undertecknat av Insplanets VD Tomas Jonsson