Etikett: Brexit

Försäkringarna du bör se över om det blir en hård brexit

Om det blir en hård brexit bör europeiska konsumenter kontrollera sin motorförsäkring, vårdförsäkring och reseförsäkring innan man åker till Storbritannien. Branschorganisationen Insurance Europe presenterar i dag en checklista för konsumentförsäkringar i händelse av en brexit utan utträdesavtal.

Blir det en hård brexit eller inte? Skjuts Storbritanniens utträde ur EU upp? Blir det någon brexit överhuvudtaget?

Frågorna hopar sig kring det förvirrande politiska läget när det gäller Storbritanniens våndor inför brexit och utträdesavtalet. Samtidigt kryper brexitdatumet allt närmare. På fredag händer det — om det nu inte blir ett beslut om att skjuta upp hela processen.

En hård brexit — det vill säga ett utträde ur unionen utan något som helst utträdesavtal — är inte på något sätt utesluten.

Och blir det en hård brexit, då kan man inte ta för givet att försäkringar gäller i Storbritannien för EU-medborgare på samma sätt som hittills.

Den europeiska branschorganisationen Insurance Europe har gjort en sammanställning av vilka försäkringar som kan komma att påverkas mest av en hård brexit.

Några av de försäkringstyper konsumenter bör hålla koll på är, enligt Insurance Europe, motorförsäkringar, vårdförsäkringar och reseförsäkringar. I dag kan bilförare inom EU åka till Storbritannien utan problem, men blir det en hård brexit bör man kontrollera med sitt försäkringsbolag om det kan behövas ett grönt kort. Det EHIC-kort — där EHIC står för European Health Insurance Card — som gäller inom hela EU i dag kan bli värdelöst i Storbritannien efter en hård brexit. Därför finns det anledning att se över skyddet i reseförsäkringar och vårdförsäkringar för att säkerställa att man inte riskerar att stå utan vård på resa i Storbritannien.

Här hittar du hela checklistan för konsumenter i händelse av en hård brexit.

Ny lag ska skydda svenska pensionärer efter en hård brexit

Regeringen har skickat ut en promemoria på remiss, med lagförslag som ska underlätta för svenska pensionärer i Storbritannien och brittiska pensionärer i Sverige om det genomförs en brexit utan något avtal med EU. Den tillfälliga lagstiftningen är tänkt att träda i kraft den 30 mars 2019 då Storbritannien enligt nuvarande tidplan lämnar EU.

En konsekvens om Storbritannien lämnar EU utan avtal, en hård brexit, är att tillgången till trygghetssystemen upphör för ett antal individer i både Sverige och Storbritannien. I den promemoria som nu är ute på remiss fram till den 6 februari finns förslag som syftar till att under en övergångsperiod mildra de konsekvenser som kan uppstå vid en hård brexit, när det gäller sociala förmåner. Förslagen till lagstiftning är bara aktuella om Storbritannien lämnar EU utan överenskommelse om ett utträdesavtal. Med lagförslagen säkerställs att enskilda personer inte plötsligt blir av med rätt till delar av sin pension eller någon annan social förmån som finns i dag.

– Vid en hård Brexit blir det särskilt viktigt att Sverige gör det vi kan för att underlätta för svenskar som bor i Storbritannien och britter som bor i Sverige, säger EU-minister Ann Linde i sin kommentar.

Förslagen gäller förmåner från de sociala trygghetssystemen så som pensioner, föräldrapenning, sjukersättning och arbetslöshetsersättning. Förslaget är en tidsbegränsad bestämmelse som möjliggör en fortsatt utbetalning av bland annat den pension som individen i dag har rätt till. Det föreslås även att inkomster eller försäkringsperioder som den enskilde har tjänat in före utträdet ska kunna ligga till grund för en pension eller annan förmån.

Uppskattningsvis 100 000 svenskar bor eller arbetar i Storbritannien. Därmed är Storbritannien är ett av de länder som flest svenska medborgare väljer att bosätta sig i för arbete. Cirka 2 400 personer i Storbritannien uppbär garantipension eller efterlevandestöd från Sverige och cirka 23 000 personer i Storbritannien har tjänat in till allmän pension och får därmed får ett orange kuvert från Pensionsmyndigheten. Ungefär 5 700 personer i Sverige uppbär i dag pension från Storbritannien.

Här kan du som har ett abonnemang på Sak & Liv premium ta del av promemorian.  

Ny lagrådsremiss: Så kan brittiska vp-bolag arbeta i Sverige efter brexit

Regeringen har lagt fram en lagrådsremiss med förslag på hur värdepappersbolag från Storbritannien under en övergångsperiod ska kunna fungera i Sverige utan nya tillstånd, trots brexit. Lagändringen föreslås träda i kraft den 29 mars 2019, det vill säga samma dag som brexit genomförs enligt nuvarande tidplan.

I lagrådsremissen föreslås att värdepappersbolag som fått tillstånd att driva värdepappersrörelse i Sverige redan före brexit, får fortsatt tillstånd under viss tid. Detta ska kunna ske utan särskilt tillstånd från Finansinspektionen. Regeln genomförs genom en ny bestämmelse i lagen om värdepappersmarknaden om att regeringen — eller en myndighet som regeringen bestämmer — får rätt att meddela föreskrifter för hur sådana företag kan arbeta vidare i Sverige.

Syftet är att på ett mer flexibelt sätt än genom ny lagstiftning kunna införa övergångsregler för värdepappersrörelse som bedrivs i Sverige av företag i Storbritannien. Enligt förslaget ska dessa regler upphöra att gälla vid utgången av 2021.

— I nuläget har det identifierats ett behov av att under en övergångsperiod tillåta företag i Förenade kungariket att fortsätta tillhandahålla tjänster till professionella kunder som de vid landets utträde ur EU har ett avtalsförhållande med, heter det i informationen från regeringen.

Här kan du som har ett Sak & Liv Premium-abonnemang ta del av lagrådsremissen.

Prenumerera på Sak & Liv Premium
– HELT KOSTNADSFRITT I 30 DAGAR!
Prenumerera nu

Har du redan ett konto? Logga in

Följ oss gärna i sociala medier: