Etikett: brummer Life

Brummer, Sparplatsen och Handelsbanken Liv går med i Fullmaktskollen

Fullmaktskollen meddelar i dag att två försäkringsbolag och en förmedlare tecknat avtal om digital fullmaktshantering; Brummer Life, Sparplatsen och Handelsbanken Liv.

– Det är roligt att fler och fler aktörer ser nyttan med Fullmaktskollen, säger Fullmaktskollen i Sverige AB:s VD Marie Hosinsky i en presskommentar.

– Mitt fokus är att under 2017 ansluta så många aktörer som möjligt.

Brummer Life kan ta emot och granska fullmakter digitalt via Fullmaktskollen. Sparplatsen tar in fullmakter från sina kunder. Handelsbanken Liv har tecknat avtal med Fullmaktskollen och avser att börja ta emot fullmakter digitalt i början av juni.

Genom den digitaliserade lösningen kan aktörerna säkerställa en effektiv och säker hantering för både försäkringsföretag och försäkringsförmedlare. Ett 40-tal aktörer får tills vidare fullmakterna med hjälp av en övergångslösning.

Brummer Life förlorade i skattetvist om 18 miljoner kronor

Brummer Life nekas skatteavdrag på 18,2 miljoner kronor. Det står klart sedan Högsta förvaltningsdomstolen beslutat att inte ge prövningstillstånd i en skattetvist. 

Tvisten handlar om Brummers avdrag för nedskrivning av goodwill. Goodwillposten uppstod 2011, då Brummer förvärvade ett försäkringsbestånd från Folksam Fondförsäkringsaktiebolag. 

I en första vända underkände Skatteverket deklarationen för Brummer Life, där bolaget velat skriva ned goodwillposten till 0. Skatteverket underkände deklarationen med motiveringen att goodwillposten inte ingick i den verksamhet som avser försäkringsbolagets egna rörelse, utan istället i förvaltningen av försäkringstagarnas kapital. Eftersom det inte förekommer någon inomstbeskattning på förvaltningen av försäkringstagarnas kapital är det , enligt Skatteverket, inte heller möjligt att medges skatteavdrag.  

Brummer överklagade i två vändor till domstol – men domarna har inte velat ändra på Skatteverkets beslut. I och med Högsta förvaltningsdomstolens beslut att inte ge prövningstillstånd, är möjligheten ute för Brummer Life att få rätt. 

Högsta förvaltningsdomstolens beslut meddelades i går den 6 september. 

Du kan ta del av kammarrättens dom genom att klicka här