Etikett: capitalis tailor

PRV beslutade att upphäva varumärket CapitalisTailor

Patent- och registreringsverket har beslutat att upphäva registreringen för varumärket CapitalisTailor, med motiveringen att det är alltför likt Capitalis. 

CapitalisTailor KB bildades år 2006 av sju bolag: Qualitalis Assurance AB, Kevco AB, Wendigo AB, Capitalis Försäkringsmäklare AB , Mats Jacobson Försäkringskonsult AB och Tailorgruppen i sthlm KB. År 2010 anslöt även Benefit Provider Sweden AB. 

I dag består CapitalisTailor av Qualitalis Assurance, Benefit Provider samt Mats Jacobsson Försäkringskonsult. Fokus ligger på ägarledda mindre och medelstora företags pensionshantering. 

Capitalis Försäkringsmäklare gick ur grupperingen år 2015 för att istället ansluta sig till Söderberg & Partners. 

Var det då verkligen rimligt att CapitalisTailor skulle kunna använda sig av varumärket CapitalisTailor, när grundarbolaget Capitalis inte längre fanns kvar i gruppen? 

Nej, tyckte man på Capitalis, och valde att vända sig till Patent- och registreringsverket för att genomföra en avregistrering av varumärket CapitalisTailor, med motiveringen att det var förväxlingsbart med firmanamnet Capitalis AB.

Enligt Capitalis skedde registreringen av varumärket CapitalisTailor dessutom i ond tro. Detta eftersom parterna var överens vid bildandet av CapitalisTailor KB år 2006 skulle ha varit överens namnet CapitalisTailor fick användas endast under förutsättning att Capitalis Försäkringsmäklare var en del av gruppen. Detta påstående har dock bestridits av CapitalTailor. 

PRV konstaterar i sitt beslut att varumärket CapitalisTailor är förväxlingsbart med Capitalis. Därflör ska varumärket avregistreras. Så här formuleras detta av PRV:

– Vid en helhetsbedömning finner PRV att de motstående kännetecknen löper risk att förväxlas genom att omsättningskretsen kan få uppfattning att det finns ekonomiska band mellan kännetecken. /…/ Registreringen ska därför upphävas.