Etikett: carin dunér

LFAB i topp bland landets mest hälsosamma arbetsplatser

Länsförsäkringar AB är en av Sveriges mest hälsosamma arbetsplatser, enligt en undersökning av Nyckeltalsinstitutet. LFAB toppar i kategorin ”bäst hälsoindex”, och uppvisar dessutom totalt sett näst högst poäng av alla deltagande företag.

Sedan 1996 sammanställer Nyckeltalsinstitutet en rad olika nyckeltal som gäller arbetsvillkor och personalfrågor. Dessa nyckeltal ger tillsammans en bild över företagens och organisationernas arbetsvillkor, jämställdhetsarbete och hälsoläge. I den senaste undersökningen kartläggs hälsoläget bland totalt 250 000 anställda på 102 svenska företag och organisationer. 

Förutom att LFAB ligger i i topp i kategorin ”bäst hälsoindex”, har man dessutom det bästa resultatet för en hel organisation samtliga avdelningar inräknade.  

– Det är jätteroligt att se att våra omfattande satsningar utifrån ett helhetsperspektiv på hälsa och arbetsmiljö under en lång tid gör skillnad. Vi vill ge våra medarbetare samma trygghet som vi erbjuder våra kunder och det här resultatet visar att vi tål att jämföras. Bakom fina siffror ligger stora satsningar på ledar- och medarbetarskap, månadsvisa dialoger mellan chef och anställd kring hälsa, och stödjande resurser såsom friskvård och stöd vid rehabilitering genom vår sjukvårdsförsäkring, säger Carin Dunér, HR-direktör på Länsförsäkringar AB, i ett pressmeddelande.

– Förutom en rad förebyggande insatser och vår investering i friskvård, tar vi också ett stort ansvar för att medarbetare som har blivit sjuka ska komma tillbaka så snabbt som möjligt och slippa insjukna igen. Utöver att stötta chefer i detta arbete erbjuder vi alla våra medarbetare vår egen sjukvårdsförsäkring, vilket ger effekt.

Nyckeltalsinstitutets hälsoindex baseras bland annat på mätningar av andelen friska medarbetare, sjukfall per medarbetare, rehabresultat, korttidssjukfrånvaro, långtidssjukfrånvaro, friskvård och hälsoarbete.