Etikett: carl Farberger

Ica Försäkring över 100 Mkr i premieintäkt under förra året

Under förra året uppgick premieintäkten för egen räkning i Ica Försäkring till 102 miljoner kronor, jämfört med 63 miljoner kronor år 2016, motsvarande en ökning på över 60 procent. Det framgår av bolagets nyligen registrerade årsredovisning för 2017. 

Premieinkomsten före återförsäkring uppgick 2017 till 346 (246) miljoner kronor, motsvarande en ökning på drygt 40 procent. Det största försäkringsområdet är sjuk- och olycksfall med 41 miljoner kronor i premieintäkter. 

Försäkringsersättningarna uppgick till 79 (63) miljoner kronor. Driftskostnaderna låg på 77 (80) miljoner kronor. Combined ratio hamnade därmed på 152 (227) procent 

Det försäkringstekniska resultatet förbättrades därmed till -51 (-80) miljoner kronor. Tack vare koncernbidrag på 49 (78) miljoner kronor uppgår det samlade resultatet till en förlust på endast -3 (-2) miljoner kronor. Bolaget hade under året i genomsnitt 41 (25) anställda. 

VD Carl Farberger säger i sin kommentar i årsredovisningen att bolaget nu har över 100 000 privatkunder och är det snabbast växande bolaget på den svenska marknaden. 

– Tillväxten är hög och marknadsandelen överstiger en procent för våra huvudprodukter. Samtidigt känns det tillfredsställande att vi förutom kraftig tillväxt har lyckats uppnå en god lönsamhetsutveckling helt i linje med vår plan. 

Ica Försäkring lanserades i oktober 2015, och började marknadsföra sig mer brett under 2016. 

Här kan du som prenumererar på Sak & Liv Premium ta del av hela årsredovisnngen. 

Premiär för Icas barnförsäkring – toppbetyg från Konsumenternas

I dag fredag lanserar Ica Försäkring en barnförsäkring. Enligt Ica Försäkring får den redan från start högsta betyg av Konsumenternas Försäkringsbyrå som jämför försäkringar på marknaden.

Försäkringen får bland annat toppbetyg för ersättning vid sjukhusvistelse samt ekonomisk och medicinsk invaliditet.

– Syftet med en barnförsäkring är att familjen ska få den hjälp de behöver och valet av försäkring kan vara avgörande, både på kort och lång sikt, vid till exempel en svårare sjukdom eller olycka. Bland annat dubbelt så stor ersättning jämfört med de flesta andra aktörer på marknaden ger när det gäller det viktiga skyddet vid ekonomisk invaliditet. Vi är stolta över att redan från start bli topprankade av Konsumenternas Försäkringsbyrå – det är ett bevis på att vi har lyckats ta fram marknadens bästa barnförsäkring, säger Ica Försäkrings VD Carl Farberger i sin presskommentar.

Förutom ett heltäckande skydd för det försäkrade barnet innehåller försäkringen också omfattande stöd till hela familjen vid eventuella krissituationer.

Här hittar du mer information om försäkringen. 

Ica Försäkring snart upp i 100 000 kunder – vill växa stort framöver!

Efter cirka två år på marknaden är Ica Försäkring uppe i knappt 100 000 kunder! Det framgår i en intervju där VD Carl Farberger berättar om planerna för Ica Försäkring framöver. 

Enligt Carl Farberger är Ica Försäkring det snabbast växande bolaget på den svenska sakförsäkringsmarknaden.

– Vi har ett nära nog komplett produktutbud, starkt varumärke i ryggen, produkter av hög kvalitet och stark distributionskraft. Vi har möjlighet att arbeta både med ICAs kanaler såsom ICA Banken och externa förmedlare, säger han i intervjun som förklaring till den snabba tillväxten.

Ambitionen är också att på sikt gå från att vara ett litet bolag på försäkringsmarknaden, till att på tio års sikt bli ett mycket stort bolag. Om över 50 procent av svenska folket handlar sin mat på Ica, är det en naturlig ambition att de också samlar sina försäkringar där, menar han:

– Jag upplever det som en stor fördel att vara en utmanare med ett starkt varumärke i ryggen. Det gör oss till en trovärdig utmanare och ger oss en potential till att på sikt bli ett mycket stort försäkringsbolag. Och inte fastna i att för evigt vara ett litet. Det finns ett ”glastak” för små försäkringsbolag att på allvar bryta igenom och bli stora. Men vi har fina möjligheter att bryta igenom det glastaket, säger Carl Farberger i intervjun.

Utan att avslöja i detalj vilka produktområden det gäller, aviserar han i intervjun att man under nästa år kommer att presentera ett antal intressanta nyheter ”på temat bredare kunderbjudanden”.

Ica Försäkring har i dag knappt 50 anställda. Inklusive kundservice och telemarketing sysselsätts cirka 90 medarbetare. 

Här kan du läsa hela intervjun med Carl Farberger.