Etikett: caroline Johansson

Ny avhandling fokuserar på EU-rätten och tjänstepensionen

Inom kort presenteras en avhandling vid juridiska fakulteten i Uppsala, som fokuserar på temat tjänstepensionen och EU-rätten.

Titeln på Caroline Johanssons doktorsavhandling är ”Tjänstepensionen möter EU-rätten – om relationen mellan svenska kollektivavtal och den inre marknaden”.

Avhandlingen läggs fram den 2 februari. 

Avhandlingen inleds med en historisk redogörelse för arbets- och allmän pension och följs av en analys av tjänstepensionens moderna struktur i den privata sektorn, som ligger till grund för analysen av EU:s inre marknadslagstiftning. Denna sista del innehåller avsnitt om konkurrensrätt och kollektivavtal, fri rörlighet för finansiella tjänster och fri rörlighet för arbetstagare och tjänstepensionsrättigheter.