Etikett: caroline Starck

If: Unga har störst intresse av att hyra ut fritidshuset på vintern

Det är yngre personer som har störst intresse av att hyra ut sitt fritidshus på vintern, visar en färsk undersökning från If. 

Överlag tycks det vara ganska lågt intresse för att hyra ut fritidshuset vintertid. Bland de som svarat i enkäten var det endast 8 procent av fritidshusägarna som uppgav att de planerade att hyra ut stugan under jul- eller sportlovsledigheten.

— Det är betydligt färre än på sommaren. Kanske tänker många att det rör sig om så pass få veckor att det inte är lönt eller att ingen är intresserad om inte huset ligger inom gångavstånd från en slalombacke. Men mest vill ju folk bara komma ut i naturen och få lite miljöombyte, säger Caroline Starck, informationschef på If, i en presskommentar.

Intresset för uthyrning verkar variera kraftigt med åldern. Endast 1 procent av de över 55 år som svarade på undersökningen planerar att hyra ut sitt fritidshus. Det kan jämföras med 17 procent i åldersgruppen 18—34 år.

— Yngre har generellt en mer öppen attityd till delningsekonomi och ser det också som något positivt att man delar på tjänster och prylar, inte minst ur hållbarhetssynpunkt, säger Caroline Starck.

Undersökningen genomfördes av YouGov på uppdrag av If under perioden 10 oktober–22 oktober 2018. Sammanlagt 3 518 intervjuer har genomförts via internet med män och kvinnor 18 år och äldre.

Skriv som du talar! If vill förenkla försäkringsspråket

If genomför nu en stor satsning på att förenkla sitt språk, så att alla ska kunna förstå vad försäkringen innebär

Enligt en undersökning från If är det få personer som förstår begrepp som kontraheringsplikt, delkasko, förtidskapital och force majeure. Sex av tio personer tycker att det är svårt att förstå termerna som svenska försäkringsbolag använder. 

– Det är en alldeles för hög siffra. Vi arbetar stenhårt för att bli ett mer tillgängligt och enkelt försäkringsbolag att ha att göra med, och språkbruket har varit en prioritet. Våra kunder har naturligtvis rätt att kunna förstå vad de behöver, köper och har rätt till när det kommer till deras försäkringar, säger Caroline Starck, informationschef på If, i en kommentar.

Bland annat har If övergått till att skriva ”pris” i stället för ”premie”. 

– Inte så komplicerat kanske, men kanske ändå mer luddigt än det behöver vara, skriver If om ordet ”premie”.

Här kan du se vilka försäkringsbegrepp som svenska folket har svårast att förstå, enligt Ifs undersökning. 

If: Sommarstugeinbrotten går ned – men blir allt dyrare

Vi drabbas av färre inbrott i sommarstugor än tidigare. Men när det väl sker blir skadekostnaden allt högre eftersom vi förvarar allt dyrare föremål i sommarstugan, visar en sammanställning av If. 

Statistik från Brottsförebyggande rådet, Brå, visar att antalet stölder i sommarstugor minskar. Under årets första två kvartal har 2 487 inbrott anmälts, att jämföra med 3 128 inbrott under samma period 2017. På tio år har det totala antalet anmälda inbrott i fritidshus gått ner med 17 procent.

Samtidigt som antalet inbrott har blivit färre, så ökar värdet på det som stjäls. Ofta är standarden på en sommarstuga nästan lika hög som i vår vanliga bostad.

– Man vill njuta och må bra av vackra saker och den senaste teknologin även på sommaren, säger Caroline Starck, informationschef på försäkringsbolaget If, i en kommentar.

I en undersöknings om If gjort uppger var fjärde svensk att verktygen är det mest värdefulla de förvarar i stugan. Verktygslåda, gräsklippare, trimmer, motorsåg, skruvdragare – det sammanlagda värdet kan bli många tusenlappar. Andra värdefulla egendomar i de svenska stugorna är möbler och hemelektronik, enligt undersökningen.

Vad är det mest värdefulla föremålet/föremålen i stugan?

Undersökningen har genomförts av YouGov på uppdrag av If. Under perioden 23 april – 2 maj 2018 har sammanlagt 3 508 intervjuer gjorts via internet gjorts med män och kvinnor 18 år och äldre i Sverige.

Verktygen: 26 %

Möbel/möbler inomhus: 22 %

Hemelektroniken: 19%

Grillen: 6%

Utemöblerna: 5 %
Konst: 3 %

Annat föremål: 18 %

If: Föräldrar som skjutsar barn – största trafikfaran vid landets skolor

Föräldrar i bil som skjutsar sina barn till skolan är den största trafikfaran vid landets skolor. Det noterar If i sin årliga skoltrafikundersökning. 

Av undersökningen, som genomförs bland över 1 000 grundskolerektorer, framgår också att mer trafik och för höga hastigheter runt skolorna gör trafiksäkerheten till ett allt större problem.

If har sedan tolv år tillbaka undersökt rektorers uppfattningar om trafiksäkerheten vid Sveriges grundskolor. Årets undersökning visar att utvecklingen tycks gå åt fel håll: Fler rektorer än tidigare uttrycker sin oro över trafiksituationen.

Det största hotet mot barnens säkerhet enligt undersökningen är föräldrar som lämnar och hämtar med bil. Attityderna till trafikreglerna verkar dessutom ha försämrats. Cirka 25 procent av rektorerna upplever att färre föräldrar respekterar trafikreglerna vilket kan jämföras med 19 procent förra året.

– Vissa föräldrar kommer alltid ha ett behov av att skjutsa sina barn med bil, men det måste göras insiktsfullt och med hänsyn. Ett gemensamt ansvarstagande är en förutsättning för att vända trenden och förbättra trafiksituationen runt Sveriges skolor. Där kan och måste både kommuner, skolpersonal, elever och föräldrar bidra, säger Caroline Starck, informationschef på If, i en presskommentar.

Här kan du läsa mer om undersökningen. 

 

If: Båtstöld är det vardagsbrott som ökar mest sommartid

Båtstölder är – kanske inte helt förvånande – det vardagsbrott som ökar mest sommartid. Det visar en analys från If av statistik från Brottsförebyggande rådet. 

Flera typer av stölder ökar under semestermånaderna. Allra störst relativt sett är ökningen av båtstölder. Båtstölderna ökar med 117 procent under juni till augusti jämfört med de tre föregående månaderna.

Andra stölder som ökar mycket under sommaren är motorcykelstölder (61 procent), mopedstölder (53 procent) och cykelstölder (49 procent).

– Tjuvarna tar aldrig semester men med små medel kan skadan minimeras eller i bästa fall undvikas helt. Samverkan grannar emellan är väldigt effektivt för att förebygga stölder av olika slag. Investera i ett bra lås och undvik att ställa cykel och moped utomhus nattetid. Förvara inte kontanter och kort på samma ställe, på så vis riskerar du inte att stå helt utan pengar om väskryckaren är framme, säger Caroline Starck, informationschef på If.

Utöver fordonsstölder ökar dessutom stölder från båt med 33 procent och stölder från bostad med 15 procent. Väskryckningar ökar med 24 procent och grovt rattfylleri stiger med 10 procent.