Etikett: caroline Uliana

If anklagas för att lägga locket på om #metoo-skandalerna

If anklagas i en artikel i tidningen Finansliv för att lägga locket på när det gäller de interna utredningarna om sexuella trakasserier. 

Tidningen Finansliv – som ges ut av fackförbunden inom finans och försäkring – skriver att utredningarna om sexuella trakassier på If nu är färdiga, men att If tvärtemot tidigare uttalanden lägger locket på inte kommenterar vad man har kommit fram till. 

– Vi har tagit beslutet att den information vi har lämnat så här långt räcker, vi uttalar oss inte mer om det här, säger Ifs utredningschef Anders Lindstrand i artikeln.

Av artikeln framgår att flera personer har fått lämna If efter anklagelserna om sexuella trakasserier, och att andra har fått varningar av företaget. 

Ifs informationschef Caroline Uliana säger så här till Finansliv i artikeln:

– Vi valde initialt att berätta, eftersom det är viktigt för våra medarbetare att veta om att vi gör någonting åt de missförhållanden som fanns. Men det finns ingen anledning för oss att fortsätta prata om det här nu.

Här kan du ta del av artikeln i Finansliv. 

If: En av tio svenskar köper ut fyrverkeri till minderåriga

Nästan en av tio köper vuxna köper ut fyrverkerier till minderåriga. Det visar en färsk undersökning av försäkringsbolaget If. 

Lagen säger att man måste vara över 18 år för att få köpa raketer.

Men enligt en undersökning med 3 500 personer, som försäkringsbolaget If låtit göra, uppger 12 procent av de tillfrågade männen att de har köpt ut fyrverkerier åt minderåriga som de inte planerar att skjuta upp raketerna tillsammans med. Motsvarande siffra för kvinnor är 5 procent.

Enligt Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB, skadas varje år omkring 100 personer så allvarligt av raketer att de måste till sjukhus. Det är mycket, men är samtidigt en halvering jämfört med talen i början av 2000-talet.

Av dem som vårdas på sjukhus till följd av fyrverkeriolyckor är drygt 40 procent yngre än 18 år.

− Nära hälften av de som skadas allvarlig är barn och ungdomar, trots att de faktiskt inte får använda fyrverkerier. Det är skrämmande att så många vuxna inte tänker efter och tar lite mer ansvar, säger Caroline Uliana, informationschef på försäkringsbolaget If.

If: 98 procent av svenskarna når ett sjukhus inom en timme

98 procent av svenska folket har möjlighet att komma till ett sjukhus inom en timme. Det visar en undersökning från If. 

If har frågat 3 650 personer om hur nära de har till ett sjukhus.

Enligt undersökningen hör barnfamiljer, höginkomsttagare och de som bor i mellanstora städer till dem som har kortast tid till sjukhuset.

Totalt sett har 58 procent av svenskarna mindre än 20 minuter till ett sjukhus.  

Stadsbor i mellanstora städer har närmast till akut sjukvård medan både storstadsbor och landsbygdsbor i genomsnitt har längre resväg. 

– Det är lätt att tro att närheten till sjukhus är bäst i storstadsregionerna. Men där kan det istället vara trafiken som ställer till det och gör att resan tar längre tid, säger Caroline Uliana, informationschef på If, i en presskommentar.

Undersökningen är genomförd av opinions- och marknadsundersökningsföretaget YouGov. Under perioden 10-28 maj 2017 har sammanlagt 3 650 intervjuer via internet genomförts med män och kvinnor 18 år och äldre i Sverige.

Nya anklagelser om sexistisk företagskultur på If

Under de senaste dagarna har det publicerats nya uppgifter om påstådda övergrepp och sexuella trakasserier på If. I flera artiklar anklagas chefer på företaget för att ha ägnat sig åt maktmissbruk och att ha odlat en sexistisk företagskultur. 

I slutet av oktober berättade Expressen om allvarliga missförhållanden på If, i anslutning till #metoo-rapporteringen. Bland annat nämndes att en chef på If anklagades för våldtäkt i samband med en konferens tidigare i år, dessutom med flera vittnen närvarande. 

De senaste dagarna har rapporteringen gått vidare om händelserna på If.

SVT har publicerat material som beskriver situationen på If som att nyanställda kvinnor utnyttjas systematiskt, och att den finns en kultur med vidlyftig alkoholkonsumtion och besök på strippklubbar. SVT rapporterar om fall av mobbing och utfrysning av medarbetare. Enligt SVT har en tidigare chef spelat in sexuella videor och tagit bilder på kontorets toalett som han skickat till minst en kvinnlig anställd. När detta blev känt för två år sedan tvingades han lämna företaget. SVT rapporterar även om fall där anställda känt sig sexuellt trakasserade av en kvinnlig chef. 

Tidningen Finansliv skriver om den påstådda våldtäkten och rapporterar bland annat att den person som utsattes för övergreppet var anställd vid ett förmedlarföretag. Flera medarbetare på försäkringsförmedlarföretaget rapporterade om händelsen, men informationen nådde ändå inte Ifs utredningsenhet eller HR-avdelning. Både denna händelse och andra påstådda övergrepp utreds just nu av If. 

I tidningen Dagens Media säger Ifs informationschef Caroline Uliana att If inte har haft kunskap om de fall som SVT rapporterat om.   

– Det är bra att vi fick reda på det här. Det först nu vi kan göra något åt det.  Vi har hanterat de fall som kommit fram och de har getts arbetsrättsliga konsekvenser, säger Caroline Uliana bland annat till Dagens Media.

– Hela MeToo-debatten visar att det finns problem i samhället och att vi, som är en stor arbetsplats i Sverige, skulle slippa undan helt och hållet var orimligt. Det är smärtsamt och jobbigt, men det är ett stålbad vi måste gå igenom, avslutar hon artikeln.

Klicka här för att ta del av rapporteringen på svt.se. 

Här hittar du artikeln i Finansliv. 

Och här kan du läsa intervjun med Caroline Uliana i Dagens Media. 

If: Bara 4 procent av bilförarna tror att de är sämre än medel

Bara 4 procent av bilförarna i Sveriges tycker att de kör sämre än genomsnittet, enligt en undersökning från If som publicerades i dag på morgonen.

I undersökningen har If bett personer i Sverige med körkort att sätta betyg på sig själva som bilförare. De män som har besvarat undersökningen har gett sig själva ett medelbetyg på 3,88 medan kvinnorna i undersökningen har ett medelbetyg på 3,67.

Ungefär var femte förare ger sig själva en femma i bilkörning. Cirka 3 procent anser sig vara sämre än medel och 1 procent tycker själva att de är mycket sämre än genomsnittet.

– Det finns klara risker med att inte inse sina begränsningar som bilförare. Lite självinsikt skulle kanske inte skada på vissa håll, säger Caroline Uliana, informationschef på If, i en presskommentar.

Undersökningen visar att höginkomsttagare har störst självförtroende bakom ratten. Av dem som tjänar över 700 000 kronor om året ger 72 procent sig själva en 4 eller 5 i betyg på en femgradig betygsskala. Motsvarande siffra bland dem som tjänar under 300 000 kronor per år är 55 procent.

Undersökningen utfördes av YouGov på uppdrag av If under 10–28 maj 2017. I undersökningen har 3 133 personer med körkort tillfrågats om hur man anser sig vara som bilförare.

If: 27 procent av svenskarna tror på skrock

Nästan var tredje svensk tror på skrock, visar en undersökning från If. Skrock kan också vara en själuppfyllande profetia – statistik visar att det äger rum 8 procent fler olyckor när det är fredag den trettonde, än på andra fredagar. 

Nu på fredag är det fredag den trettonde. 

Ett datum som signalerar otur.

Om man tror på skrock. 

Och apropå fredag den trettonde presenterar If i dag en undersökning om skrock. Undersökningen visar att mer än var fjärde person – 27 procent – tror på skrock.

– Fredagen den trettonde, svarta katter, krossade speglar, gå under stegar etcetera förknippas med otur för många. Och går man och väntar på att något ska inträffa så gör det ofta det också, kanske just för att man ändrar sitt beteende och fokuserar på fel saker, säger Caroline Uliana, informationschef på If, i ett pressmeddelande från If.

Kvinnor är mer benägna än män att tro på skrock. 34 procent av kvinnorna är skrockfulla, att jämföra med 20 procent av männen.

Av dem som ser sig som skrockfulla undviker sju av tio att lägga nycklar på bord. Lika många undviker att gå under stegar. Nästan varannan spottar när de ser en katt.

Enligt tidigare statistik från If sker det 8 procent fler olyckor just fredagen den trettonde, jämfört med andra fredagar. Ökningen gäller såväl bil- som hemförsäkring. På djurförsäkring är ökningen däremot endast två procent.

– Djuren vet ju inte vilken dag det är, så då kanske inte otursdagen behöver bli en självuppfyllande profetia, säger Caroline Uliana.

Fredagen den trettonde inträffar ungefär var sjunde månad.

If: Tonåringar tycker att det är töntigt med reflexer

Det är töntigt med reflexer! Det är det vanligaste svaret bland föräldrar på frågan varför deras tonårsbarn inte bär reflex, enligt en undersökning från If.  

Ifs undersökning visar att åtta av tio barn i åldrarna 0 till 10 år bär reflexer. 

I åldrarna 15 till 17 år har den siffran halverats – fyra av tio tonåringar bär reflexer när det är mörkt ute, enligt deras föräldrar.

– Många tonåringar förstår nog inte vikten av att bära reflex i trafiken. Eftersom de själva inte har körkort, kan det vara svårt att sätta sig in i hur komplicerat det är som bilförare att kunna se en fotgängare i mörkret, säger informationschef Caroline Uliana i en presskommentar.

Och om tonåringarna har en negativ inställning till reflexer, verkar föräldrarnas attityd vara än mer nonchalant. Endast tre av tio föräldrar bär reflex efter mörkrets inbrott.  

Undersökningen är genomförd av opinions- och marknadsundersökningsföretaget YouGov. Under perioden 19-20 september 2017 har sammanlagt 1 008 intervjuer via internet genomförts med män och kvinnor 18 år och äldre i Sverige.

If: Var tredje svensk har en uppfinning i byrålådan

Mer än var tredje svensk – 36 procent – har eller har haft en egen innovation i byrålådan. Det visar en undersökning från If. Och inte mindre än var tionde svensk har förverkligat en egen idé.

Ifs undersökning bland 3 650 personer visar att egna uppfinningar är vanligast bland män. 45 procent av männen har någon gång haft en egen innovation. Motsvarande siffra för kvinnor är 26 procent.

Enligt undersökningen är det också vanligast att männen förverkligar sin idé. Nästan var sjätte man har gjort verklighet av sin egen uppfinning.

If utlyste tidigare i år en innovationstävling, Tryggare Vardag. 450 bidrag tävlade med idéer som kan göra vardagen säkrare. Vinnaren blev företaget Third Act med sin idé om en resebott i Facebook Messenger, som hjälper människor med viktiga detaljer inför och under en resa.

– Det är fantastisk att det finns så många påhittiga människor! Alla goda idéer som tas tillvara och förverkligas kan bidra till ett tryggare, smartare och bättre samhälle för alla oss som lever och verkar i det, säger Caroline Uliana, informationschef på If, i en presskommentar.

Unga Reumatikers ordförande prisades med Ifs säkershetsnål

Försäkringsbolaget If delade i går ut stipendiet Säkerhetsnålen till Madeleine Beermann, ordförande i riksorganisationen Unga Reumatiker.

– Det är ett stort erkännande att få stipendiet Säkerhetsnålen. Jag är glad att frågan om ungas rättigheter i sjukvården uppmärksammas. På Unga Reumatiker arbetar vi dagligen med att sätta ämnet på den politiska agendan, så att unga vuxna inte hamnar i kläm mellan barn- och vuxenvård, vilket många unga med reumatisk sjukdom tyvärr får erfara idag, säger Madeleine Beermann i en kommentar i pressinformationen från If.

Madeleine Beermann är 22 år och kommer från Jönköping. Organisationen Unga Reumatiker, som arbetar för att förbättra situationen för barn, ungdomar samt unga vuxna med en reumatisk sjukdom. Under Madeleines ledning har Unga Reumatiker valt att lägga mer vikt på möjligheter istället för hinder. Med visionen ”alla unga reumatiker ska känna livsglädje och kunna uppfylla sina drömmar” arbetar hon med påverkansarbete och intressepolitik för ett tillgängligt samhälle för alla, hälso- och sjukvård, utbildning, arbetsliv samt forskning.

– Med ett otroligt starkt engagemang kämpar Madeleine Beermann outtröttligt för att barn och unga med reumatisk sjukdom ska ha samma möjligheter i livet som alla ungdomar. Jag är stolt över att tilldela henne stipendiet Ifs Säkerhetsnål 2017, säger Caroline Uliana, informationschef på If, i sin presskommentar.

Stipendiet Ifs Säkerhetsnål är på 50 000 kronor och delas ut av försäkringsbolaget If till en ung person som brinner för att stötta och hjälpa andra unga i svåra situationer. 

If: En av fyra ordnar digital grannsamverkan mot inbrott

Nästan var fjärde svensk använder någon form av digital lösning för att hjälpa till att hålla koll efter inbrottstjuvar i sitt grannområde, visar en undersökning från If.

Enligt undersökningen är Facebook den vanligaste mötesplatsen för samverkan.

– Det har blivit allt vanligare i Sverige att grannar tar hjälp av till exempel sociala medier för att motverka inbrott. I grupper på Facebook och andra nätverk hjälps man åt att tipsa varandra och polisen, säger Caroline Uliana, informationschef på If, i en presskommentar.

Ifs undersökning visar att nära en av fyra svenskar (23 procent) använder någon form av digital lösning för att hjälpa till att hålla koll efter inbrottstjuvar i sitt grannområde. Allra vanligast är att använda sig av en Facebookgrupp för att nå sina närboende. Drygt var tionde svensk – 11 procent – svarar att de är med i en sådan grupp. Bland unga i åldern 18–29 år tillhör 16 procent en sådan.

 

Har ni någon form av digital lösning för att hjälpa till att hålla koll efter inbrottstjuvar i området där du bor?
Ja, en sms-kedja 2%
Ja, en Facebookgrupp 11%
Ja, vi använder en (annan) app 2%
Ja, annat 8%

 

Undersökningen är genomförd av opinions- och marknadsundersökningsföretaget YouGov. Under perioden 14-16 juni 2017 har sammanlagt 1007 intervjuer via internet genomförts med män och kvinnor 18 år eller äldre i Sverige.

Fyra nominerade som kan vinna Ifs säkerhetsnål 2017

If har nominerat fyra personer som är kandidater till stipendiet Säkerhetsnålen, som går till en ung eldsjäl som hjälper andra unga utsatta i Sverige. De fyra som nominerats till årets pris är Leyla Tatlicioglu, 28, Mohamed Ali, 20, Madeleine Beermann, 22, och Julian Yderbo, 24.

De fyra nominerade till Ifs Säkerhetsnål 2017 har, enligt if, ett stort samhällsengagemang och brinner för att göra skillnad.

– Ifs Säkerhetsnål uppmärksammar unga eldsjälar som bidrar till en bättre vardag för barn och unga som hamnat i utanförskap. De nominerade är på olika sätt viktiga förebilder som visar att engagemang och medmänsklighet kan göra stor skillnad i många ungas liv, säger Caroline Uliana, informationschef på If i en presskommentar.

Ifs Säkerhetsnål är stipendium på 50 000 kr. Årets vinnare kommer att avslöjas vid en prisceremoni i september 2017.

Kort bakgrund om de nominerade

Leyla Tatlicioglu, är 28 år, Halmstad. Sedan flera år tillbaka är hon starkt engagerad i Unga KRIS Halmstad, som arbetar förebyggande för att minska utanförskap och våld i stadens mest utsatta områden. Hon var delaktig i uppstarten av Unga KRIS Power, ett arbetsmarknadsprojekt som riktar sig till utsatta ungdomar och unga vuxna upp som saknar sysselsättning och vill förändra sitt liv. Leyla har även lagt mycket tid på att hjälpa tjejer vars liv på något sätt påverkas av kriminalitet och missbruk.

Mohamed Ali, 20 år, från Gävle. Han var för några år sedan med och grundade föreningen Gävles Unga. En stor del av verksamheten består i att normkritiskt utbilda ungdomar så att de själva kan bidra till att skapa fler aktiviteter och mötesplatser för ungdomar i Gävle. Förutom ungdomsutbildningar har han även varit med och organiserat sim- och cykelskola för nyanlända samt fotbolls- och basketturneringar.

Madeleine Beermann, 22 år, från Jönköping. Hon är ordförande i föreningen Unga Reumatiker. Under hennes ledning har Unga Reumatiker skiftat fokus för att lägga mer vikt på möjligheter istället för hinder. Under devisen ”det viktigaste är inte att man är snabbast, utan att man klarar av det” jobbar hon för att förbättra situationen för barn och unga med reumatism, bland annat genom att kämpa för att få in barnperspektivet inom reumatikervården.

Julian Yderbo, 24 år, från Katrineholm. De senaste åren har Julian varit starkt engagerad i att uppmärksamma transpersoners situation. Julian föddes som tjej och genomgår könskorrigering. Han har delat med sig av sina erfarenheter och upplevelser bland annat i sin blogg och är med och driver Transportalen, som är ett tillfälle för transpersoner i Katrineholm, Linköping och Norrköping att mötas. Tillsammans med andra har Julian även startat ProudPictures, ett filmkollektiv som skapar film av och om HBTQ-personer.

If: Barn under tio år drabbas mest av skador vid utlandsresa

Förra året behövde 4 000 svenskar hemtransport med flyg på grund av skador vid utlandsresa. De som drabbas oftast är barn under tio år, visar en sammanställning från If.

Drygt 2 miljarder kronor betalades ut i ersättning år 2016 från svenska försäkringsbolag för skador som drabbat svenskar på resa. Enligt If rör det sig om en fördubbling jämfört med tio år tillbaka.

SOS International – som hjälper nordiska resenärer som råkar ut för olyckor på resa – konstaterar att barn upp till tio år är den åldersgrupp där flest får vård utomlands för sjukdomar eller skador av olika slag.

– Svenska barn reser mycket, och särskilt små barn är extra känsliga för till exempel uttorkning eller magbakterier. I en tidigare undersökning har vi på If kunnat se att de yngsta, barn under tre år, framför allt drabbas av sjukdomar utomlands, säger Caroline Uliana, informationschef på If.

Att en olycka på semesterresan i snitt kräver en högre försäkringsersättning nu än den gjorde för tio år sedan har flera orsaker. En bidragande orsak kan vara att fler seniorer reser, och att vissa äldre kan ha ett större vårdbehov.

Spanien är det land där flest svenskar skadar sig eller blir sjuka på ett sådant sätt att de behöver vård. De 7 860 skadefallen i Spanien under 2016 är nästan dubbelt så många som sker i Thailand som kommer på andra plats, följt av USA.

If: Vart tredje hushåll skulle inte klara en nödsituation

Mer än vart tredje svenskt hushåll skulle inte klara av ett krisläge ens under 72 timmar. Det visar en ny undersökning från If.

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB rekommenderar att alla hushåll bör kunna klara sig i 72 timmar utan el, vatten eller värme.

Men långt i från alla hushåll skulle klara av det, visar en färsk undersökning från If. 

Försäkringsbolaget har frågat 3 500 svenskar hur länge de skulle klara sig i hemmet om det skulle bli strömavbrott, eller om de isolerades på grund av storm, översvämning, snöoväder eller liknande. Förutsättningen är att vattentillförseln trots allt skulle fungera.

Resultatet av undersökningen är att mer än vart tredje hushåll inte skulle klara den rekommenderade tidsgränsen. Knappt var femte svensk (19 procent) tror att de skulle klara sig i 24 timmar eller mindre. En tredjedel (36 procent) skulle klara sig upp till två dygn.

Nära nio av tio personer i undersökningen uppger att de har användbara saker som stearinljus och konserver hemma, att använda vid strömavbrott eller om man skulle bli isolerad en tid.

– Vi är vana vid att det mesta fungerar, men stormar, snökaos och liknande allt vanligare klimatrelaterade händelser kan påverka samhället i flera dygn. Det är viktigt att vara förberedd. Om elen slås ut tar exempelvis mobilbatteriet slut väldigt snabbt. Då kan det vara bra att ha en vevladdare till mobilen, säger Caroline Uliana, informationschef på If, i ett pressmeddelande.

If till attack mot svartklädda ungdomar

Sex av tio ungdomar 18–29 år går svartklädda utomhus. Dessutom har de hörlurar på sig. Nu varnar försäkringsbolaget If för att ungdomars klädsel och beteende leder till risker i trafiken.  

Enligt If är unga sämst på att göra sig synliga i höstmörkret. Endast 16 procent av 18-29-åringarna har alltid reflex i mörkret, och tre av tio har aldrig reflex.

– Trenden med svarta plagg är tyvärr inte särskilt streetsmart när det gäller trafik. Mörk klädsel gör att man inte upptäcks av bilförare förrän tidigast på 20-30 meters avstånd. Att många dessutom går med hörlurar som gör det svårare att höra bilarna gör att man blir än mer utsatt, säger Caroline Uliana, informationschef på If, i ett pressmeddelande från If.

If släpper nu för tredje året i rad kläder som blandar mode med trafiksäkerhet under de mörka månaderna. Årets reflexkollektion är skapad av Weekday. Initiativet lanserades tillsammans med Ann Sofie Back och den prisbelönta reflexkollektionen Watch Your Back. Förra årets kollektion togs fram i samarbetade med jeansgurun Örjan Andersson.

Undersökningen är genomförd av opinions- och marknadsundersökningsföretaget YouGov. Under perioden 16-19 september 2016 har sammanlagt 1 006 intervjuer via internet, med inbjudan via e-mail, genomförts med män och kvinnor 18 år och äldre i Sverige.