Etikett: Charlotta sydstrand

AP7 gläds åt att Exxon lämnar klimatförnekarlobby

På Sjunde AP-fonden uttrycker man glädje över att amerikanska oljebolaget Exxon på grund av oenighet i klimatfrågan har valt att lämna – vad som beskrivs som – den klimatförnekande lobbyorganisationen ALEC.  

– För oss investerare som under lång tid drivit på Exxon att ta ansvar för sitt inflytande över klimatpolitiken, är detta en liten seger på vägen, skriver AP7:s hållbarhetsstrateg Charlotta Dawidowski Sydstrand i ett blogginlägg.

Sjunde AP-fonden har genom åren fört dialog med Exxon om deras påverkan på den klimatpolitik som förs i USA. I juni 2017 svartlistade AP7 Exxon efter en bedömning att Exxon agerar i strid med Parisavtalet. 

Fonden sålde hela sitt innehav i bolaget och publicerade motiveringen på sin hemsida.

– Målet när vi svartlistar är alltid att driva fram en förändring hos företag som bryter mot internationella konventioner och normer. Exxons utträde ur ALEC är i linje med våra och andra investerares krav, heter det på AP7:s blogg.