Etikett: Christer Themner

Hjerta köper WaveLink Brokers — satsar på ägande i förmedlarebolag

Hjerta meddelar att gruppens moderbolag Nordic Brokers Association AB har avtalat om att förvärva 90 procent av förmedlarbolaget WaveLink Brokers AB. Affären beskrivs som ett led i satsningen på ”Hjerta 2.0” där Hjerta/NBA kommer äga aktier i vissa av medlemsbolagen. 

WaveLink Brokers är specialiserade på rederinäringen och hjälper arbetsgivare inom detta segment med försäkring och rådgivning kring deras anställda.

Enligt Hjerta innebär bolagets expertis inom sjönäringen ett ytterligare stärkt kunderbjudande för Hjerta. .

— Jag är oerhört glad att vi har kunnat genomföra förvärvet av WaveLink Brokers. Det är ett första steg i vår satsning Hjerta 2.0 där vi som förmedlarkedja bygger en stark gemensam plattform, säger Hjertas VD Johan Zethraeus i en kommentar.

WaveLink Brokers grundades 2015 av Jenica Rhodes, Christer Themner och Christer Carlsson. Med på resan finns även Madelaine Edlund, försäkringsrådgivare på WaveLink Brokers sedan sex år. Christer Themner kommer fortsatt vara kopplad till bolaget i rollen som Special Advisor.

Jenica Rhodes, VD och försäkringsförmedlare på bolaget, säger i en kommentar att hon ser positivt på förvärvet:

— Det känns fantastiskt. Jag har stort förtroende för Hjertas ledning och staben, som jag tidigare haft som arbetskamrater. Det är den bästa och smidigaste lösningen för oss alla och kommer skapa nya möjligheter framåt. Jag är övertygad om att vi kan få till bättre lösningar till bättre priser. Med Hjertas hjälp kommer vi kunna få till lösningar som vi har inte kunnat se tidigare. Ett närmare samarbete helt enkelt, vilket jag tror kommer gynna oss alla.

Enligt Hjerta utgör förvärvet av WaveLink Brokers ett första steg i Hjertas satsning ”Hjerta 2.0”.

Inom ramen för den nya satsningen avser Hjerta att bygga en mer robust organisationsstruktur där Hjerta/NBA kommer äga aktier i vissa av Hjertas medlemsbolag. Inom Hjerta 2.0 kommer det därmed både att finnas förmedlarbolag som är helt ägda av entreprenörer och bolag som är del- och helägda av Hjerta/NBA.

— Satsningen innebär att vi gör stora investeringar i stabsorganisationen för att utöka servicen och stödet till våra medlemsbolag. Hjerta 2.0 kommer dels att resultera i ett mer konkurrenskraftigt och genomarbetat kunderbjudande, dels frigjord tid för våra förmedlare, vilket i sin tur möjliggör högre affärsvolymer, säger Johan Zethraeus.

WaveLink Brokers AB hade under förra året en omsättning på 4,3 miljoner kronor och ett resultat på 1,2 miljoner kronor.