Etikett: connecta

Prövningstillstånd i Högsta domstolen för Connectamålet

Högsta domstolen har beviljat prövningstillstånd i Connectamålet där ett antal kunder har stämt Länsförsäkringar efter att ha blivit lurade av en förmedlare med ansvarsförsäkring i Länsförsäkringar. Tidigare i år avgjorde EU-domstolen i ett förhandsavgörande att förmedlarens agerande skulle omfattas av försäkringen. 

Connectamålet handlar i grunden om vad som omfattas av ansvarsförsäkringen för försäkringsförmedlare.  

Bakgrunden till tvisten är att ett 30-tal personer betalat pengar till förmedlarbolaget Connecta. Bolagets VD – numera avliden – lade beslag på pengarna för egen räkning istället för att som utlovat sätta in dem i en kapitalförsäkring .

När kunderna hörde av sig till förmedlarens ansvarsförsäkringsbolag Länsförsäkringar ville bolaget inte betala ut pengar till spararna under förmedlarbolagets ansvarsförsäkring. Detta med hänvisning till att det i det här fallet faktiskt inte handlade om försäkringsförmedling på riktigt, utan om att förmedlaren lurat kunderna genom att skapa ”fiktiva produkter”. 

I yttrandet från EU-domstolen den 31 maj i år klargjordes att förmedlarens arbete utgjorde försäkringsförmedling, oavsett om avsikten var att ingå ett försäkringsavtal eller inte. Det spelar med andra ord ingen roll att förmedlaren i det här fallet inte haft för avsikt att verkligen förmedla en försäkring utan att lura spararna. Det handlade ändå om försäkringsförmedling som omfattas av ansvarsförsäkringen, slog EU-domstolen fast.

Högsta domstolens beslut om prövningstillstånd fattades i måndags, den 3 september.