Etikett: cooperante AB

Slutsignalen för Friends! Folksam säljer sin andel för 17 000 kr

Folksam Sak säljer sin del Cooperante AB som äger 11 procent av Arenabolaget i Solna. Folksams ursprungliga investering var 100 miljoner kronor, nu säljs aktierna för 17 000 kronor. 

Förutom de 17 000 kronorna i köpeskilling får Folksam Sak – genom en överenskommelse med Svenska Fotbollförbundet – en tilläggsköpeskilling på en tredjedel av förbundets möjliga intäkter från Arenabolaget fram till år 2030.

– Försäljningen av Folksam Saks andel i Cooperante är en naturlig följd efter den renodling i ägarstrukturen kring Friends Arena som skedde runt årsskiftet. Samtidigt har investeringen inte utvecklats som vi hade förväntat oss. Trots nedskrivningen hade Folksam Sak en totalavkastning på 6,6 procent motsvarande 2,5 miljarder kronor under 2016, säger Jesper Andersson, ekonomidirektör i Folksamgruppen, i en presskommentar.

Folksam Sak skrev ner värdet av sitt innehav i Cooperante till 0 kronor per den 31 december. Under 2015 hade Cooperante AB intäkter på 0 kronor och uppvisade en förlust på 29,9 miljoner kronor.