Etikett: COP25

Euler Hermes: Klimatomställningen kostar företagen 2 500 Mdr USD

Under de närmaste tio åren kommer nya regelverk kopplade till klimatomställningen att innebära kostnader på 2 500 miljarder USD för företag över hela världen. Den uppskattningen gör Euler Hermes, i en ny rapport om de troliga effekterna på det globala näringslivet av nya regleringar efter FN:s klimattoppmöte COP25 i Madrid. 

Enligt Euler Hermes är det sannolikt energibranschen som kommer att påverkas mest av kommande regleringar. Där uppskattar Euler Hermes kostnaderna till 900 miljarder USD. Även stålindustrin samt flyg- och sjötransporter väntas påverkas kraftigt.

En slutsats i rapporten är att många företag inte har förberett sig tillräckligt för de kommande regleringarna. Detta betyder i sig att det finns en risk för att värdet urholkas för vissa företag — och även för hela branscher.

— För att beräkna hur stor effekt förändringarna kan få, sorterade vi in de mest betydelsefulla faktorerna i fyra olika kategorier: energianvändning, effektivisering, regleringar för transporter och skatter och avgifter. Vår slutsats är att de samlade negativa effekterna för det globala näringslivet kommer att uppgå till nära 2 500 miljarder USD de närmaste tio åren, säger Catharina Hillenbrand, rådgivare inom energi, metallindustri och processindustri vid Euler Hermes.

Euler Hermes konstaterar att de ökade kostnaderna förmodligen leder till lägre vinstmarginaler för många företag. Man pekar ut kolindustrin som ett av de första exemplen på hur en hel bransch påverkas negativt av förändringarna, och påpekar att många andra branscher också kommer att utsättas för stor press.

Euler Hermes är en världsledande aktör inom kreditförsäkring.

Här kan du som har ett abonnemang på Sak & Liv Premium ta del av Euler Hermes hela rapport.