Etikett: CSSF

Tillsynsmyndigheten i Luxemburg lade ned Allra-utredning utan åtgärd

CSSF — Tillsynsmyndigheten i Luxemburg — har beslutat att efter ett och halvt års utredning lägga ned sin granskning av Allras fondbolag i Luxemburg, Allra Asset Managements, utan någon ytterligare åtgärd. 

Upprinnelsen till CSSF:s granskning är bland annat en anmälan från Pensionsmyndigheten. CSSF har granskat om reglerna för ”best execution” har efterföljts, hur bolaget hanterat eventuella intressekonflikter, samt om marginalerna i affärerna varit marknadsmässiga. Skrivelsen från CSSF har av Allras jurister skickats in till Stockholms tingsrätt, som ett led i skriftväxlingen i det mål där Pensionsmyndigheten har stämt Allra.

CSSF-granskningen innehåller — enligt Dagens Industri — viss kritik mot Allra när det gäller bristen på kontrollfunktioner för att säkerställa att avgifterna i bolaget inte skulle bli för höga. Det framgår dock inte av CSSF:s granskning om Allra också kan antas har överskridit gränserna för vad som är tillåtna avgifter.

– Det är ett viktigt besked eftersom Luxemburgs finansinspektion CSSF är den avgörande tillsynsmyndigheten för Allras fondbolag. CSSF har konstaterat att det inte förelegat några regelbrott i Allras fondverksamhet och att vi agerat i fondandelsägarnas intresse. Luxemburgs finansinspektion går därmed emot Pensionsmyndigheten och åklagare Thomas Hertz påståenden att Allra skulle mjölkat svenska pensionssparare på pengar. Därmed är det uppenbart att Pensionsmyndigheten och åklagaren haft otillräcklig kompetens i sin bedömning, säger Allras VD Alexander Ernstberger i en kommentar i ett pressmeddelande.

Pensionsmyndighetens advokat Patrik Kalman hävdar däremot i en kommentar till Dagens Industri att utredningen i Luxemburg fortfarande pågår. Skrivelsen från 2017 gäller enligt Kalman enbart en platsundersökning 2017, inte de brottsmisstänkta affärerna i bolaget.

— Jag har varit i kontakt med CSSF och de bekräftar med all tydlighet att de inte har avslutat sin utredning, säger han till tidningen, och poängterar också att CSSF:s granskning inte har någon större betydelse för brottsutredningarna i Sverige.

Här kan du ta del av CSSF:s beslut om Allra, inklusive argumentation från Allras jurister.