Etikett: Dagens samhälle

Skandia överlämnar trepunktsprogram för bättre pensioner till den nya regeringen

Hur ska svenska pensionärer kunna få bättre pensioner? Skandia lanserar nu ett trepunktsprogram till den nya regeringen för bättre pensioner. I en debattartikel i Dagens Samhälle föreslår man dels att premiepensionens andel av den allmänna pensionen ökat, satsningar på att få fler unga i jobb tidigt och Allemanspension — en ny bred sparform som uppmuntrar sparande till pensionen.

I debattartikeln, som är undertecknad av Skandias koncernchef Frans Lindelöw och pensionsekonom Mattias Munter, sägs bland annat att pensionssystemet är satt under mycket hård press och att det gäller för politikerna att lösa de kortsiktiga problemen samtidigt som de måste kunna blicka framåt.

Skandias trepunktsprogram syftar till att fler ska ha möjlighet att framöver nå närmare 80 procent av sin slutlön.

När det gäller premiepensionen konstaterar Skandia att avkastningen i genomsnitt har uppgått till 7,1 procent per år jämfört med inkomstpensionens 3,0 procent per år. Därför bör man överväga att öronmärka mer av den allmänna pensionen till förmån för premiepension, menar Skandia. Tanken på att sätta fler unga i jobb tidigare har som utgångspunkt att etableringsåldern på arbetsmarknaden är upp emot 30 år för stora grupper.

— Nu behövs politik för en snabbare genomströmning i högre utbildning, en utbyggd sommartermin och sänkta trösklar mellan utbildning och arbete, skriver författarna av debattartikeln.

Skandias förslag på Allemanspension innebär bland annat att sparandet är öronmärkt till pension och skatten på ett sparkapital i Allemanspension motsvarar en sjättedel av nuvarande skatt på sparande i ISK.

— Om pensionsgruppen inte sätter igång ett arbete för att göra det enklare att spara till sin pension så bör den kommande regeringen överväga att gå fram med egna förslag. Att bli gammal i Sverige ska nämligen inte innebära att behöva gå ner drastiskt i levnadsstandard. Målet bör vara att fler svenskar ska kunna nå 80 procent av sin slutlön i total pension, heter det i slutklämmen i debattinlägget.

Här kan du ta del av debattartikeln i Dagens Samhälle. 

Skandia: Riv upp straffskatten nu på sjukvårdsförsäkringar!

Det finns en möjlighet att de kommande veckorna riva upp straffbeskattningen på sjukvårdsförsäkringar, som försvårar för de arbetsgivare som väljer att ta hälsoansvar. Det skriver Skandias hälsostrateg Kristina Hagström i en debattartikel i tidningen Dagens Samhälle.

Kristina Hagström skriver i sin artikel att i väntan på en ny regering kan Moderaterna med en reservation i riksdagen — tillsammans med de andra riksdagspartierna som lovat att riva upp skatten — se till att skrota skatten på sjukvårdsförsäkringar. På så vis kan man sända en viktig principiell signal till alla arbetsgivare i Sverige som tar hälsoansvar, menar Kristina Hagström.

I debattartikeln pekar hon också på att Skandia räknat ut att samhällsförlusten för sjukskrivningar uppgår till hela 62 miljarder kronor. En ökande andel sjukskrivningar beror på psykisk ohälsa. Skandias rapport visar att nästan varannan sjukskrivning i Sverige numera beror på någon form av psykisk ohälsa. Andelen sjukskrivningar på grund av psykisk ohälsa har på sju år ökat från 28 procent till 45 procent.

Kristina Hagström framhåller att införandet av sjukvårdsförsäkringar genom åren har hjälpt arbetsgivare att uppfylla sitt arbetsmiljöansvar. Drygt en halv miljon svenskar från alla inkomstgrupper får i dag en sådan försäkring betald av sin arbetsgivare.

— Korttidsfrånvaron har minskat med 25 procent för den som har en sjukvårdsförsäkring, skriver Kristina Hagström i debattartikeln.

Men den nya förmånsbeskattningen på dessa försäkringar, som innebär att en genomsnittlig medarbetare får sin skatt höjd med nästan 1 000 kronor per år, riskerar att bromsa denna utveckling, menar hon.

— Med en enkel reservation tillsammans med de andra riksdagspartierna som lovat att riva upp skatten kan regeringen Löfvens tankevurpa vara ett minne blott. Skatten på sjukvårdsförsäkringar bör skrotas, heter det i slutklämmen i artikeln.

Dagens Samhälle ges ut av SKL och riktar sig till beslutsfattare med koppling till kommuner och landsting.

Här kan du ta del av artikeln i Dagens Samhälle. 

”Skatt på sjukvårdsförsäkring hotar de anställdas hälsa”

Planerna på att förmånsbeskatta sjukvårdsförsäkringar betalda av arbetsgivaren hotar människors hälsa. Det skriver Företagarna i dag i en debattartikel i Dagens Samhälle. 

Artikeln har undertecknats av Erik Ageberg och Patrick Krassén som är socialförsäkringsexpert respektive skattepolitisk expert på Företagarna. 

Enligt artikelförfattarna har mer än hälften av Företagarnas medlemmar tecknat en sjukvårdsförsäkring, och betraktar det som en nödvändig kostnad för företagets hälsofrämjande arbete. 

– Det är obegripligt hur det skulle vara förenligt med en ambition om att minska ohälsotalen att beskatta hälsoinsatser, skriver artikelförfattarna.

Här kan du ta del av hela artikeln från Företagarna.