Etikett: Dan Adolphson Björck

AMF: Var fjärde pensionär kan tänka sig att börja jobba igen

Mer än var fjärde pensionär — 26 procent — har funderat på att återgå till jobb i någon form efter att de lämnat arbetslivet. Det framgår av en undersökning utförd på uppdrag av AMF. 

Av de som kan tänka sig att arbeta som pensionärer är det knappt hälften — 45 procent — som säger att anledningen skulle vara att dryga ut pensionen med extrapengar. De allra flesta — 70 procent — vill inte dra ned på pensionsutbetalningarna även om de skulle börja jobba.

– Dagens pensionärer är överlag piggare och känner att de har mer att bidra med, det är positivt och borde uppmuntras. Samtidigt får man inte glömma bort att för många med tunga jobb kommer pensionen som en välsignelse och att jobba igen finns inte på kartan säger Dan Adolphson Björck, trygghetsekonom på AMF, i en kommentar.

– Idag är det är det bara en av tio som är intresserade av att minska eller pausa sin pensionsutbetalning om de extraknäcker. Men jag tror att det kommer se annorlunda ut i framtiden när allt fler i åldersgruppen 60 plus kombinerar arbete med pension och när det finns mer flexibla utbetalningsregler för tjänstepensionen.

Undersökningen visar även att varannan pensionär är nöjd med sin ekonomi. Däremot tror 50 procent av pensionärerna att Sveriges ekonomi kommer att försämras 2019.

Enkäten genomfördes i november—december 2018 bland de av AMF:s kunder som har pensionsutbetalning. Av de 105 585 personer som öppnade mailet valde cirka 32 573 att svara.

Här kan du ta del av hela undersökningen. 

AMF: Fyra av tio vill spara privat för att höja sin pension

Ett stort antal svenskar kan tänka sig att spara privat eller att avstå delar av sin framtida löneökning för att förstärka sin pension, visar en undersökning från AMF i samarbete med Demoskop.

Personerna i  undersökningen fick frågan om på vilket sätt de skulle föredra att höja sin pension. 43 procent svarade att de i första hand ville spara privat. Nästan lika många, 41 procent, ville helst avstå en del av sina framtida löneökningar för att förstärka sin tjänstepension eller allmänna pension.

Av de som är medvetna om att de har tjänstepension genom jobbet är stödet för att förstärka pensionen större. Hela 69 procent där tänka sig att avstå från delar av löneökningar för att istället få en högre tjänstepension.

– Vi ser ett brett stöd för att sätta av mer pengar till pensionen vilket också sker på många arbetsplatser. Allt fler omfattas av deltids-/flexpension som innebär extra inbetalningar till tjänstepensionen. Föga förvånande är det lättare att avstå delar av sin framtida löneökning än att avstå delar av sin nuvarande lön, säger AMF:s trygghetsekonom Dan Adolphson Björck i en kommentar.

Undersökningen genomfördes februari-mars 2018. Av 5 335 intervjuer tillhörde 2 281 personer målgruppen 25-50 år. Av dessa uppgav 2 037 att de har tjänstepension genom sin anställning.

Här kan du läsa mer om resultatet av undersökningen. 

AMF: Varannan känner inte till nivån på tjänstepensionspremierna

Varannan tillfrågad vet inte hur mycket som sätts av till deras tjänstepension. Det visar en ny undersökning bland 25-50 åringar som AMF har låtit göra. 

AMF menar att oron för pensionen kan bli lägre om folk vet hur mycket pengar som faktiskt sätts av till pensionen. 

– Tjänstepensionen blir allt viktigare och är direkt avgörande för att man ska få en pension som man kan leva på i framtiden. När man går i pension har man ofta miljonbelopp i total tjänstepension. Jag tror att den oro många känner för pensionen kan mildras om man förstår hur mycket som betalas in och hur mycket man har sparat. Alla borde besöka minpension.se åtminstone en gång om året, säger Dan Adolphson Björck, trygghetsekonom på AMF, i en presskommentar.

Undersökningen genomfördes februari-mars 2018 i DemoskopPanelen, en telefonrekryterad panel baserad på ett riksrepresentativt slumpmässigt urval med intervjuer via Internet. Av totalt 5 335 intervjuer tillhörde 2 281 personer den aktuella målgruppen 25–50 år varav 2 037 uppgav att de har tjänstepension i sin anställning.

Undersökningen visade att få anställda diskuterar tjänstepension på sin arbetsplats. 

– Yrkeslivet bygger pensionen. Men det pratas alldeles för lite pension på jobbet. Som nyanställd eller när man pratar anställningsvillkor borde det vara naturligt att tjänstepensionen kommer på tal. Lokala fackklubbar och personalavdelningar spelar en viktig roll för att höja kunskapen på arbetsplatser runt om i Sverige, och därmed minska den oro som många känner för sin pension, menar Dan Adolphson Björck.

AMF har sammanställt hur mycket som sätts av till tjänstepension för olika yrken varje månad baserat på LO:s Lönerapport 2017. Vissa får inbetalningen till sin tjänstepension varje månad medan andra får en större inbetalning en gång per år, beroende på avtal.

Digrammet visar avsättningar till en premiebestämd tjänstepension, och baseras på genomsnittlig månadslön för olika yrkeskategorier i LO Lönerapport 2017. Avsättningen till tjänstepension är vanligtvis 4,5 procent av lön upp till gränsen på drygt 39 000 kronor. Däröver är avsättningen 30 procent.

Ungefär en miljon anställda omfattas dessutom av avtal om deltidspension och flexpension som kan ge 0,2–1,95 procent i extra tjänstepensionsavsättning. Avtalen ser olika ut beroende på inom vilken bransch man arbetar.