Etikett: Dan Adolphson

AMF: Relationen med partnern förbättras av pensionering

Det behöver inte vara dåligt för relationen i ett parförhållande att man går i pension. Tvärtom menar 21 procent av de tillfrågade i en undersökning från AMF att pensioneringen har inneburit att relationen till partner har förbättrats. 4 procent menar att pensioneringen har skapat en sämre relation. Tre av fyra uppger att relationen är oförändrad.

– Bilden av att par som går i pension har svårt att hantera ökad tid med varandra visar sig vara raka motsatsen. De flesta uppger att relationen till sin partner är densamma eller blir bättre i och med pensioneringen. Man har också mer tid för vänner, barn och barnbarn säger Dan Adolphson, trygghetsekonom på AMF, i en presskommentar

Undersökningen visar även att relationen till familj, släkt och vänner förbättras. Tendensen är mer positiv hos kvinnor än hos män, var fjärde kvinnlig pensionär har fått en bättre relation till vänner medan 15 procent av männen instämmer i samma påstående.

Undersökningen låg som en länk i ett informationsmejl som i juni 2017 skickades till AMF-kunder som får pensionsutbetalning och är 55 år äldre. Totalt svarade 22 703 personer – varav 56 procent män och 44 procent kvinnor – vilket motsvarar en svarsfrekvens på 14 procent.

Här kan du läsa mer om undersökningen. 

En minoritet tar ut pensionen livsvarigt från AMF

Allt fler väljer tidsbegränsat uttag av sin tjänstepension. Förra året sjönk för första gången andelen som valt livsvarig utbetalning till mindre än hälften av AMF:s försäkrade. Det visar bolagets årliga pensionsrapport.

Trenden att ta ut tjänstepensionen i snabb takt fortsätter. En rekordstor andel av tjänstepensionen tas ut på kort tid, enligt AMF:s Pensionsrapport 2017.

– Att tjänstepensionen byggs upp under ett 40-årigt yrkesliv och sedan betalas ut på fem år är inte långsiktigt hållbart – varken för individen eller samhället, säger Dan Adolphson Björck, AMF:s trygghetsekonom och fortsätter:

– Efter ett långt yrkesliv väntar ofta många år som pensionär. Det behövs bättre information om fördelarna med livslång utbetalning. Pensionsbolag och banker skulle kunna införa varningstexter om konsekvenserna av korta uttagstider.

I rapporten konstateras också att det ur pensionssynvinkel lönar sig dåligt att arbeta. Den som har jobbat 40 år inom ett låglöneyrke får i vissa fall inte ens en tusenlapp mer i pension efter skatt än en person som inte har arbetat alls. Och skillnaden lär minska nu när garantipensionen och bostadstillägget föreslås höjas.

Ett första steg mot en rimlig pensionsnivå skulle vara att höja inbetalningarna till den allmänna pensionen till den nivå det var tänkt från början, nämligen 18,5 procent istället för dagens 17,21 procent. För många skulle det motsvara drygt 1 000 kronor mer i månaden i dagens penningvärde.

Rapporten finns att ladda ner här.

93 procent av AMF:s kunder är nöjda med livet som pensionärer

Gnälliga pensionärer? Nej, inte hos AMF i alla fall! Hela 93 procent av AMF:s pensionärskunder uppger att de är nöjda eller mycket nöjda med livet som pensionär.

Det verkar också som om de flesta tycker att livet blir bättre när de går i pension. Andelen mycket nöjda med livet ökar från strax under 30 procent innan pension till nästan 50 procent bland dem som är pensionärer.

De främsta skälen till att vara nöjd som pensionär är att de hinner njuta mer av vardagen, att vardagen är mindre stressig samt att de har god hälsa. Bland de som inte är nöjda med pensionärslivet är dålig ekonomi/ oro för ekonomin den absolut vanligaste orsaken. För en av tio bottnar missnöjet i en sviktande hälsa.

– En överväldigande majoritet av pensionärerna säger att deras liv är lika bra eller bättre än före pensionen. Man är nog glad över att slippa väckarklockor och en inrutad tillvaro och istället fritt kunna ägna sig åt det man vill. Med stigande ålder tenderar man även att värdesätta god hälsa allt mer, säger Dan Adolphson, trygghetsekonom, AMF. 

Undersökningen skickades per e-post till AMF-kunder som får pensionsutbetalning och är 55 år äldre.

Totalt 16 813 personer svarade (varav 60 procent män och 40 procent kvinnor) vilket motsvarar en svarsfrekvens på drygt 22 procent.

Här hittar du mer information om undersökningen. 

AMF: Var fjärde pensionär hade velat jobba längre

Nästan var fjärde pensionär, 24 procent av de tillfrågade, hade egentligen velat fortsätta arbeta om det hade varit möjligt. Det visar en undersökning som AMF presenterade i dag. 

Enligt undersökningen är majoriteten av pensionärerna – 65 procent – nöjda med tidpunkten de gick i pension, och bara knappt var tionde hade velat gå i pension tidigare.

Bland dem som gick i pension efter 66 års ålder hade nästan var tredje velat gå i pension ännu senare.

En del av pensionärerna är också positiva till att arbeta igen. En av tio uppger att de är intresserade av att återgå till arbete men på deltid.

– De pensionärer som är nöjdast med tillvaron har kunnat välja själv när de går i pension. Men många tvingas också mer eller mindre i pension på grund förväntningar från omgivningen, sjukskrivning eller arbetslöshet. Från politiskt håll måste man diskutera förslag som gör det möjligt för stora grupper att arbeta vidare på egna villkor. Bra hälsa, möjlighet till flexibla arbetstider och bättre ekonomisk ersättning kan höja pensionsåldern, säger AMF:s trygghetsekonom Dan Adolphson i en presskommentar. 

– Den egna hälsan kan sätta stopp för yrkeslivet. Men tidig pension bör inte vara förstahandsvalet eftersom det leder till lägre inkomst livet ut. Man behöver inte jobba ända in i kaklet, på allt fler arbetsplatser finns lösningar som gör det möjligt att trappa ned från 60 eller 61 år för att orka jobba längre.

Undersökningen genomfördes 13–30 oktober 2017 i Demoskops SeniorPanel, telefonrekryterad baserat på ett slumpmässigt urval. Totalt intervjuades 4 300 personer i allmänheten +55 år, varav 3 009 pensionärer och 1 291 förvärvsarbetande. Deltagarfrekvensen var 52 procent.

AMF: Vi måste våga prata om storleken på pensionen!

I Sverige pratar vi med vår partner om löneskillnader. Men bara en av fem jämför sin pension med sin partners, visar en undersökning av AMF. 

Undersökningen, som AMF genomförti samarbete med Demoskop, visar att bara en av tre har diskuterat storleken på sina respektive pensioner med sin partner.

Endast 19 procent har jämfört sin pension med partnerns via Min Pension.

– Gemensamt liv innebär oftast gemensam ekonomi. Man hittar ett sätt att dela, aningen ”fifty-fifty” eller så bidrar man efter sin förmåga. Men inkomstskillnaderna påverkar inte bara hushållskassan utan även pensionen. Många verkar missa att pensionen faktiskt är individuell. Även om det går att kompensera sin partner ekonomiskt till viss del går det inte att ta igen ett helt yrkesliv i efterhand, säger Dan Adolphson, trygghetsekonom på AMF, i en presskommentar.

Enligt undersökningen är par som är gifta/partnerregistrerade mer benägna att prata om pensionens storlek än de som lever i en relation men som inte utbytt ringar.

Med stigande ålder ökar intresset för pensionen och sannolikheten för att man pratar om den med sin partner. Däremot finns det ingen koppling mellan stora inkomstskillnader mellan parterna och att det skulle göra att man pratar mer om pensionen.

AMF argumenterar för att fler borde diskutera om storleken på pensionen och jämföra den med partnerns. 

– Allt fler hittar till Min Pension för att få uppgift om sin pension. Men det är ovanligt att man lyfter blicken och jämför den egna pensionen med sin partners pension. Genom att gå in på Min Pension tillsammans kan man på bara några minuter skaffa sig en gemensam överblick. Om det är stor skillnad så tror jag att man vill göra något åt det, säger Dan Adolphson.

Undersökningen genomfördes februari – mars 2017 i DemoskopPanelen via Demoskop (telefonrekryterad panel baserad på ett slumpmässigt urval med intervjuer via Internet). Av de 6843 personer som är med i årets DemoskopPanel svarade 5916 (deltagarfrekvens om 86 procent) varav 2860 personer var i målgruppen 25-55 år och 1995 var gifta, registrerad partner eller sambo.

Här kan du läsa mer om AMF:s undersökning. 

AMF: Slopat återbetalningsskydd kan höja pensionen 10–20 procent

Att ta bort återbetalningsskyddet i slutet av yrkeslivet eller under tiden som pensionär kan ge 10-20 procents högre tjänstepension över tid. Det skriver AMF i sin Pensionsrapport som presenterades i dag på morgonen. 

– Många pensionärer vet inte att de kan påverka storleken på sin pension. Den som har behov av återbetalningsskydd ska naturligtvis ha det kvar, men den som saknar närstående bör definitivt välja bort skyddet. För en 65-åring med tjänstepension som betalas ut livet ut handlar det om en successiv höjning av pensionen som gör stor skillnad i plånboken över tid. Efter tio år som pensionär har man några hundralappar mer i månaden, säger Dan Adolphson, trygghetsekonom på AMF, i en presskommentar.

AMF ger också rådet att överväga att skjuta upp pensioneringen till det år man fyller 66, och fortsätta att arbeta. Det kan höja inkomsten bland annat eftersom skatten då blir lägre på både arbete och pension. Skatteeffekten är störst för de med lägre inkomster.

– Pensionsmyndigheten, pensionsbolagen och Min Pension upplyser om bruttobelopp men spararna behöver få en bild av sin månadsinkomst efter skatt. Senarelägger man pensionen till det år man fyller 66 får man behålla ytterligare en tusenlapp eller två – varje månad. Här behöver informationen bli bättre så att spararna kan dra rätt slutsatser om de ska fortsätta arbeta eller gå i pension, säger Dan Adolphson. 

Dan Adolphson menar att staten och pensionsbolagen har ett ansvar att vidareutveckla Min Pension så att det blir enklare att gå i pension och förstå vilka olika val som finns. Det borde också vara möjligt att pausa sitt uttag av tjänstepension och kunna byta utbetalningstid i efterhand, förslagsvis inom tre månader efter första utbetalning. 

Här kan du ta del av hela AMF:s pensionsrapport!