Etikett: Dan falconer

If: Svenska folket vill promillegräns för elcykel

Sex av tio svenskar vill införa en promillegräns för förare av elcyklar, rapporterar If. 

I dag finns ingen promillegräns för elcyklar – åtminstone inte så länge de inte är så kraftfulla att de räknas som en elmoped. Det innebär att det är tillåtet att köra i trafiken på en elcykel med alkohol i blodet, så länge motorn har en effekt på högst 250 watt och inte ger något krafttillskott vid hastigheter över 25 km/tim.

– Det här tycker vi är olyckligt. Alkohol i kombination med elcykling är aldrig en bra idé. Ditt omdöme försämras när du är berusad, samtidigt som du kommer upp i höga hastigheter. Det kan bli väldigt farligt, säger Dan Falconer, motorexpert på If, i en kommentar.

Men det finns starkts stöd för att införa en promillegräns för elcyklar, enligt If som har låtit genomföra e3n enkät i ämnet. Enligt enkäten vill 61 procent av svenskarna att det ska finnas en promillegräns för elcykel.

Flera studier visar också att alkoholpåverkan kan vara en bidragande faktor vid cykelolyckor.

En studie från Statens väg och transportforskningsinstitut visar att av 236 cyklister som omkommit 2007-2015 kunde det konstateras att 27 hade alkohol i blodet. De alkoholpåverkade cyklisterna var oftare män och något yngre än de icke alkoholpåverkade.

Undersökningen genomfördes perioden 23 april–2 maj 2018 av opinions- och marknadsundersökningsföretaget YouGov på uppdrag av försäkringsbolaget If. Sammanlagt har 3 508 intervjuer genomförts via internet med män och kvinnor 18 år och äldre.

If: Bara varannan passagerare i buss har på sig säkerhetsbälte

Trots att det är lag på att använda säkerhetsbälte i buss, struntar varannan passagerare i att ta på sig bälte. Det visar en undersökning från försäkringsbolaget If.

Denna vecka har det gått ett år sedan den tragiska bussolyckan utanför Sveg i Härjedalen. Tre personer avled, fem skadades allvarligt. Av de 58 passagerarna hade 16 säkerhetsbälte på sig.

Sedan år 2004 är det lag på att alla bussar för långfärdstrafik och regionaltrafik ska vara utrustade med säkerhetsbälte. Det är också lag på att använda bälte i buss om det finns.

Men i en undersökning med 3 650 svarande som If gjort uppger bara 50 procent att de alltid använder bälte när de åker långfärdsbuss, och 28 procent att de gör det ibland. Var femte person – 22 procent – använder aldrig bälte.

Bältesanvändningen ökar med stigande ålder. Bland 18-34-åringar uppger 38 procent att de alltid har bälte medan motsvarande siffra för resenärer över 55 år är 61 procent.

– I bilen är det för de flesta en självklarhet att sätta på sig bältet, men i bussen upplevs det som valfritt. Många vet inte att det faktiskt finns en lag om att de måste använda bussbälte, säger Dan Falconer, trafiksäkerhetsexpert på If.

If: Var fjärde förare under 34 år sms:ar när de kör bil

Nästan var fjärde bilförare under 34 år sms:ar samtidigt som man kör bil. Det visar en ny undersökning från försäkringsbolaget If, som passar på att välkomna den nya lagstiftningen som gör det förbjudet att ha en mobiltelefon i handen vid körning.

Fortfarande är det många som ägnar sig åt andra aktiviteter medan de kör bil.

En ny undersökning från försäkringsbolaget If visar att 24 procent av bilförarna mellan 18 och 34 år ibland sms:ar medan de kör. Undersökningen visar också att var tredje bilförare pratar utan handsfree, samt att många även gps-navigerar på sin mobil medan de kör.

Från den 1 februari blir det ett förbjudet för att hålla en mobiltelefon i handen vid körning. Den som sitter bakom ratten förbjuds med andra ord att sms:a, rattsurfa eller tala i telefon utan handsfree.

– Det är ett mycket välkommet beslut – den som kör bör koncentrera sig på vägen och låta mobilen ligga, säger Dan Falconer, motorexpert på If, i en presskommentar.

Här kan du läsa mer om undersökningen. 

If: Viltolyckor ökar 9% – störst risk i Kalmar län

Viltolyckorna ökar i Sverige. Hittills i år har drygt 41 000 olyckor inträffat, vilket motsvarar en ökning med 9 procent jämfört med förra året. Kalmar län toppar listan, enligt en sammanställning från If.

I Kalmar län är risken att drabbas av en viltolycka störst, med 22,8 olyckor per 1 000 bilar räknat fram till mitten av oktober i år. Det är tre gånger högre risk jämfört med ett genomsnitt för landet som helhet. I  Norrbottens län är risken minst, med 2,8 olyckor per 1 000 bilar.

– Viltolyckor fortsätter att vara ett stort problem i Sverige. Det är viktigt att hålla ögonen både på vägen och terrängen runt omkring och köra försiktigt, säger Dan Falconer, motorexpert på If, i ett pressmeddelande.

Av de drygt 41 000 rapporterade viltolyckorna hittills i år är 3 563 älgolyckor, 3 516 vildsvinsolyckor och drygt 32 000 krockar med rådjur. 24 örnar och 6 björnar ingår också i statistiken, enligt statistik från Nationella Viltolycksrådet där If är medlem.

Enligt Ifs beräkningar ger en krock med en älg i snitt skador på bilen för omkring 30 000 kronor. En krock med ett vildsvin ger skador för närmare 40 000 kronor, beroende på att de är låga, kompakta och tunga. Kollision med rådjur ger skador för i genomsnitt 15 000 kronor.

Här är risken viltskador – län för län

Antal olyckor per 1 000 registrerade personbilar i länet (förra året inom parentes)

1. (1) Kalmar 22,85 (18,6)

2. (2) Kronoberg 20,34 (17,9)

3. (3) Värmland 15,6 (14,1)

4. (4) Södermanland 14,25 (10,9)

5. (7) Jämtland 14,16 (10,23)

6. (5) Jönköping 13,29 (10,85)

7. (13) Blekinge 11,61 (7,15)

8. (6) Gotland 11,43 (10,81)

9. (9) Östergötland 10,77 (8,7)

10. (8) Uppsala 10,35 (9,3)

11. (10) Dalarna 9,08 (8,44)

12. (12) Västra Götaland 8,58 (7,22)

13. (11) Örebro 7,98 (8,35)

14. (14) Halland 7,89 (6,5)

15. (15) Västmanland 7,38 (5,81)

16. (16) Skåne 6,54 (5,79)

17. (17) Gävleborg 5,91 (5,5)

18. (19) Västernorrland 5,57 (4,12)

19. (18) Västerbotten 4,5 (4,44)

20. (20) Stockholm 3,75 (2,8)

21. (21) Norrbotten 2,78 (2,34)

Se upp för bilvraken! If varnar för import av stormskadade fordon

Varning för vattenskadade bilar från stormarnas USA! If skriver i dag att stormskadade bilar kan importeras till Sverige – vilket innebär stor risker. If menar till och med att bilarna kan vara livsfarliga, och vill nu få till hårdare regler för bilimport i Sverige.

Ingen har väl missat hur stormarna Harvey och Irma har påverkat Karibien och USA på senare tid.

If menar nu att det finns risk att bilar som fått allvarliga vattenskador exporteras till EU och får godkända papper här. Bilarna hamnar sedan i Sverige där de säljs, utan att det framgår att de har omfattande skador, varnar If.

De stormskadade bilarna saknar ofta grundläggande säkerhetsutrustning som airbags och fungerande bromsar. Instrumentpanelen kan vara manipulerad så att varningslamporna inte fungerar aldrig tänds, eller att det felaktigt ser ut att finnas airbag.

Ofta är det organiserade ligor som ligger bakom bilbedrägerierna. De dyrare märkena – som BMW, Mercedes, Audi och Volvo – dominerar bluffmarknaden. 

– Tyvärr är det inte första gången vi riskerar att få in dränkta och således högriskbilar till Sverige. Det har skett i minst ett par omgångar sedan millennieskiftet. Efter stormarna Sandy och Katrina fanns det hundratusentals vattenskadade bilar i USA. Bedragarna har upptäckt att det går att sälja såna här bilar till Europa. Många svenska bilköpare hör till de som råkat illa ut de senaste åren, säger Dan Falconer, motorexpert på If, i en presskommentar.

If önskar att det görs en mer effektiv ursprungskontroll av importerade bilar.

– Vi har till exempel via Trafikförsäkringsföreningen arbetat aktivt gentemot Transportstyrelsen med att få myndigheten att registrera/markera i Vägtrafikregistret bilar som har sitt ursprung utanför EU/EES. Det skulle försvåra för bedragarna. Men Transportstyrelsens ställningstagande var och är att risken för att det skulle anföras handelshinder är så pass stor att man inte är beredd att ta det steget, säger Dan Falconer.

If: Varning för att köra på autobahn med gamla däck!

If varnar för att många svenska förare kör med gamla däck på autobahn i Tyskland.

På svenska vägar kör bilar oftast i 80 till 120 km/h. Hastigheten kan vara betydligt högre på Autobahn. Långa körsträckor med hög hastighet gör att det gamla gummit inte blir resistent mot värme. 

Gammalt och stelt gummi i däcken kan få däcken att brista eller explodera med hög hastighet på motorvägen. 

– Om du kör i 140 km/h och ett däck plötsligt rivs upp, behöver du inte mycket fantasi för att föreställa dig vad som kan hända, säger Dan Falconer, motorexpert på försäkringsbolaget If, i pressinformationen.

– Bilbärgarna som arbetar på uppdrag av oss i Tyskland säger att skadade däck, motorskador och problem med elektroniken i bilen, är de vanligaste orsakerna till vägassistans för svenskar.

För bilar som kör i Sverige rekommenderas byte av sommardäcken efter fyra eller fem säsonger, men det kan variera beroende på hur däcken lagras och vilka påfrestningar de utsätts för. Dan Falconer rekommenderar folk som är osäkra på om däcken ska bytas ut eller inte att rådgöra med en däckverkstad innan de åker på en lång resa till eller genom Tyskland.

Särskilt gäller detta husbilar. Relativt lite användning bidrar till att många kör för länge med husbilsdäck. Däcken blir spröda med tiden, men det tänker föraren inte på direkt eftersom mönstren ser bra ut.