Etikett: Daniel Aspelin

Underskott på 170 000 kronor efter konkursen i dp försäkring

Underskottet i Aktiebolaget dp försäkring i konkurs uppgår till drygt 170 000 kronor. Det framgår av förvaltarberättelsen som nyligen lämnades in till Stockholms tingsrätt.

dp försäkring försattes i konkurs vid Stockholms tingsrätt den 20 februari förra året. Bolaget har varit en del av Intactakoncernen. Bolaget trädde i likvidation den 17 januari förra året då även ägarbolaget Intacta Holding AB påbörjade sin likvidation. Före likvidationen utgjordes styrelsen i Aktiebolaget dp försäkring av Daniel Aspelin.

Aktiebolaget dp försäkring stod tidigare bakom nättjänsten dinapensioner.se. Den verksamheten förvärvades av Solidar under 2017 och beskrivs då som en webbaserad tjänst där kunden får en snabb och enkel överblick av sitt pensionssparande, kapitalförsäkringar, sjuk-, och livförsäkringar. När Solidar förvärvade tjänsten uppgavs att den hade cirka 30 000 kunder. Solidar har i dag bytt namn till Eterum.

Enligt konkursförvaltarens bedömning kom bolaget på obestånd senast under augusti/september 2017. Då saknade bolaget likvida medel och hade ett underskott på skattekontot med betydande belopp. Orsaken till bolagets problem bedöms hänga samman med den stora förlust som uppkom under räkenskapsåret 2015, i kombination med moderbolagets oförmåga att lämna kapitaltillskott.

Förvaltaren advokat Lennart Olsson konstaterar att styrelseledamoten Daniel Aspelin under perioden januari—december 2017 fick lön från bolaget, motsvarande cirka 75 000 kronor per månad.

— Det kan ifrågasättas om inte delar av denna lön kan vara återvinningsbar enligt 4 kap 8 § KL med hänvisning till att den inte kan anses skäligt med hänsyn till gjord arbetsinsats, verksamhetens lönsamhet och omständligheterna i övrigt, skriver förvaltaren i förvaltarberättelsen under rubriken ”Återvinning”.

Här kan du som har ett Sak & Liv Premium-abonnemang ta del av hela förvaltarberättelsen.

123 Pension AB – ytterligare ett Intactabolag försatt i konkurs

Företaget 123 Pension AB har försatts i konkurs vid Stockholms tingsrätt. Bolaget har ingått i Intactagruppen och var tidigare moderbolag till Aktiebolaget dp försäkring som stod bakom tjänsten dinapensioner.se.

Dotterbolaget Aktiebolaget dp försäkring förvärvades under förra året av Solidar, men försattes i konkurs i februari i år. 

Intactagruppen har varit indraget i en rad olika tvister de senaste åren. 

Intacta Kapital, som arbetade med ekonomisk rådgivning och bland annat förmedlat tjänstepensionen och andra försäkringslösningar, försattes i konkurs hösten 2016. Flera av bolagets kunder har då krav på stora belopp. Bland annat uppmärksammades att skådespelaren Johan Rabaeus produktionsbolag krävde 3,4 miljoner kronor från Intacta Kapital.

123 Pension AB hade år 2016 en omsättning på 11,7 miljoner kronor och ett resultat på 5,0 miljoner kronor. Styrelsen för 123 Pension AB har utgjorts av Daniel Aspelin

Konkursförvaltare är advokat Magnus Cederlöv vid Gunnar Holst Cederlöv Advokatbyrå. Edgångssammanträde hålls den 31 juli.