Etikett: David Persson Rothman

Pensionsmyndigheten kräver 210 miljoner kr av Allra-topparna

Pensionsmyndigheten kräver nu skadestånd av Alexander Ernstberger och tre andra åtalade med anknytning till Allra-härvan, rapporterar nyhetstjänsten Realtid. Totalt handlar det om ett skadestånd på 23,3 miljoner USD, motsvarande 210 miljoner USD. 

Pensionsmyndigheten har enligt Realtid lämnat in ett enskilt skadeståndsanspråk till tingsrätten i anslutning till åtalet, och meddelat domstolen att man biträder det åtal som ligger mot de fyra personerna. Myndigheten yrkar att tingsrätten ska förpliktiga Alexander Ernstberger, David Persson Rothman, Johan Bergsgård, Olle Markusson och bolagen S2 Invest AB och DPR Invest AB att betala det krävda skadeståndet.

— Skadan utgör det överpris — utifrån det pris som hade gällt om fondandelsägarnas intresse hade iakttagits — investeringsfonderna har betalat för värdepapper efter investeringsbeslut, skriver Pensionsmyndigheten i sitt skadeståndsanspråk.

Ett förberedelsesammanträde när det gäller åtalet är planerat till den 20 mars.

Vid sidan om detta brottmål pågår parallellt även ett tvistemål mellan Pensionsmyndigheten och Allra Asset Management där myndigheten kräver yrkar att fondbolaget ska betala 21 miljoner USD.

Alexander Ernstberger upptaxerades den 18 december av Skatteverket och ska enligt taxeringsbeslutet betala en skatteskuld på 1,4 miljoner kronor senast den 17 januari 2019 och 38 miljoner kronor senast den 28 januari 2019. Det handlar i första hand om skatt på oredovisad lön från Svensk Fondservice och Supero, och förmåner såsom helikopterförmån och båtförmån samt obetalda arbetsgivaravgifter.

Här kan du läsa hela artikeln om skadeståndsanspråket i Realtid.