Etikett: David Persson

Fler brottsmisstänkta i utredningen om Allra

SvD Näringsliv uppger i dag att brottsutredningen kring Allra växer. Fler personer kommer att delges misstanke om brott, och utredningen omfattar även bokföringsbrott i Oak Capital.

När polisanmälan mot Allra lämnades in av Pensionsmyndigheten, pekades fem personer ut som ansvariga. Åklagare har nu förhört och delgivit flera personer om misstanke om brott, enligt SvD.

Det tycks dock som om de båda huvudägarna Alexander Ernstberger och David Persson inte har delgivits någon brottsmisstanke. 

Enligt åklagare Thomas Hertz finns misstankar om att personer vid Oak Capital, som Allra samarbetat med, är skyldiga till grov trolöshet mot huvudman och grovt bokföringsbrott.  

SvD: Pensionsmyndigheten polisanmäler fem personer i Allra

Fem personer ur Allras ledning har polisanmälts av Pensionsmyndigheten. Det skriver Svenska Dagbladet Näringsliv i dag. 

De fem personerna är, enligt SvD Näringsliv: 

Alexander Ernstberger, Allras grundare och VD 

David Persson, medgrundare och stor ägare i Allra 

Olle Marcusson, VD för Allras fondbolag i Luxemburg

Evran Mersin, VD för Allras värdepappersbolag i Dubai

• Kristian Wikberg, chefsjurist i Allra

Enligt SvD föranleds poiisanmälan framförallt av att Pensionsmyndigheten misstänker att bolaget har prioriterat affärer som gynnat bolaget framför affärer som gynnat fondandelsägarna. 

”Det kan starkt misstänkas att valet av förvaltningsstrategi har betingats av att Allra Capital Markets skulle upphandla vissa instrument och därmed tjäna pengar åt aktieägarna”, heter det i polisanmälan, enligt SvD:s referat. 

Enligt tidningsuppgifter i dag har Ekobrottsmyndigheten nu beslutat att inleda förundersökning kring händelserna i Allra. 

Här kan du läsa hela SvD Näringslivs artikel om Pensionsmyndighetens polisanmälan.