Etikett: David Teare

Ylva Wessén utsågs till ny ordförande för Svensk Försäkring

Svensk Försäkring meddelar att Folksams VD Ylva Wessén har utsetts till ny styrelseordförande för Svensk Försäkring på dagens årsstämma.

Hon har varit ledamot i Svensk Försäkrings styrelse sedan 2020.

— Jag är stolt och hedrad över att idag har blivit utsedd till ny ordförande för Svensk Försäkring. Försäkrings- och pensionsbranschen har en viktig uppgift i samhället och vi har en central roll i flera av vår samtids viktigaste frågor, att snabba upp klimatomställningen och att erbjuda trygghet — oavsett vem du är, var du bor eller storlek på plånbok, säger Ylva Wessén i en kommentar.

AMF:s VD Johan Sidenmark utsågs till vice ordförande. Han har varit ledamot i styrelsen sedan 2012 och fungerat som styrelsens ordförande sedan februari då Fredrik Bergström lämnade styrelsen i samband med att han slutade som VD för Länsförsäkringar AB.

Staffan Hansén, SPP, Malin Rylander Leijon, Länsförsäkringar, Tobias Lindhe, Handelsbanken Liv och Gunilla Svensson, Dina Försäkringar valdes in som nya ledamöter i styrelsen. Staffan Hansén företräder även de mindre livförsäkrings­företagen och Gunilla Svensson de mindre skadeförsäkringsföretagen. Övriga ledamöter i styrelsen är Magnus Billing, Alecta, Frans Lindelöw, Skandia, Johan Nystedt, Nordea Liv & Pension, David Teare, SEB Pension, Anders Moberg, AFA, Johanna Okasmaa Nilsson, Swedbank Försäkring, Måns Edman, If och Mats Dahlquist, Trygg-Hansa. Svensk Försäkrings VD Christina Lindenius ingår också i styrelsen.

Javiera Ragnartz lämnar AMF — blir VD på SEB Investment Management

I dag meddelades att AMF:s kapitalförvaltningschef Javiera Ragnartz kommer att lämna bolaget för att senare under året tillträda en tjänst som VD för SEB Investment Management. Hon tillträder sin nya befattning sommaren 2019.

Javiera Ragnartz anställdes som kapitalförvaltningschef våren 2017. Hon har tidigare bland annat arbetat på Riksbanken och som VD för Handelsbankens fondbolag, och tidigare haft ledande befattningar inom SEB.

SEB Investment Management AB utvecklar och förvaltar produkter till företag och finansiella institutioner, liksom privat-, pensions- och Private Banking kunder. Som VD för SEB Investment Management AB  kommer Javiera Ragnartz även att fungera som chef för division Investment Management. Hon får där i uppdrag är att stärka SEB:s erbjudande inom fondförvaltning och fortsätta arbetet med att utveckla hållbara investeringsprodukter. Hon kommer att rapportera till fondbolagets styrelse och i sin roll som divisionschef till SEB:s VD Johan Torgeby.

Enligt AMF inleds processen för att rekrytera en ny kapitalförvaltningschef omgående. Tills vidare kvarstår Javiera Ragnartz inom AMF för att säkerställa en ordnad överlämning.

— Jag vill tacka Javiera för hennes fina insatser på AMF, och önska henne lycka till i sin nya roll. Hon har genomfört viktiga förflyttningar inom vår kapitalförvaltning och varit en uppskattad chef och medarbetare, säger AMF:s VD Johan Sidenmark i en presskommentar.

Javiera Ragnartz ger följande kommentar:

— Att lämna AMF var inget lätt beslut att fatta. Jag har haft en mycket givande tid inom AMF, som är ett bolag med ett viktigt samhällsuppdrag, en sund strategi och med mycket kompetenta och engagerade medarbetare.

VD för SEB Investment Management AB och tillförordnad divisionschef för Division Investment Management är i dag Hans Ek.

Liv blir separat division inom SEB med David Teare som chef

SEB har beslutat att dela upp sin nuvarande division Liv & Investment Management, så att Investment Management och Liv istället bildar två separata divisioner. Förändringen träder i kraft vid årsskiftet. 

– Behovet av långsiktigt sparande kommer att växa alltmer i takt med att människor behöver ta ett ökat ansvar för sin ekonomiska trygghet. Genom förändringen kan vi ytterligare stärka vårt sparandeerbjudande för att möta detta behov, både i form av holistisk rådgivning och i form av högkvalitativa investeringsprodukter som ligger i framkant, såväl vad gäller hållbarhet som förvaltningsresultat, säger VD Johan Torgeby i en kommentar till förändringen.

Chef för livdivisionen blir David Teare som i dag är chef för den samlade divisionen Liv & Investment Management. Han kommer att rapportera till Mats Torstendahl som är chef för Företag & Privatkunder. David Teare kommer att vara adjungerad medlem i SEB:s verkställande ledning. David Teare har varit anställd vid banken sedan 2006 och som divisionschef i divisionLiv & Investment Management sedan förra året. Han är i dag medlem av SEB:s verkställande ledning.

Chefen för Investment Management kommer  att rapportera till bankens VD Johan Torgeby. Rekrytering av ny chef för Investment Management pågår sedan Peter Branner tidigare i år lämnade banken. Tillförordnad chef under tiden rekryteringen pågår är Hans Ek.

David Teare ny chef för Liv & Investment Management i SEB

David Teare har utsetts till chef för division Liv & Investment Management. Det meddelar SEB i dag på morgonen. Han tillträder den 15 maj.

David Teare har varit koncernriskchef – Chief Risk Officer – sedan 2016 och medlem av SEB:s verkställande ledning sedan 2011 då han utsågs till chef för division Baltikum. Tidigare var han chef för kundansvarsorganisationen inom dåvarande division Merchant Banking och medlem av divisionsledningen.

SEB aviserar också andra förändringar av företagsledningen: 

Joachim Alpen har utsetts till chef för division Stora företag & Finansiella institutioner från den 1 maj. Han har varit medlem av SEB:s verkställande ledning sedan 2014 och har sedan dess haft rollen som co-head för division Stora företag & Finansiella institutioner. 

Magnus Agustsson har utsetts till ny koncernriskchef och medlem av verkställande ledningen från 15 maj 2017. Han har sedan 2014 varit chef för Group Risk och dessförinnan chef för Group Risk Centre, inom CRO-funktionen.

Riho Unt, chef för division Baltikum sedan 2016, har från och med 1 maj 2017 utsetts till ordinarie medlem i verkställande ledningen. 

Från 15 maj kommer därmed SEB:s verkställande ledning att bestå av:

Johan Torgeby, vd och koncernchef
Magnus Carlsson, ställföreträdande vd och koncernchef
Magnus Agustsson, koncernriskchef
Jeanette Almberg, personaldirektör
Joachim Alpen, chef för division Stora företag & Finansiella institutioner
Jan Erik Back, ekonomi- och finansdirektör 
Viveka Hirdman-Ryrberg, kommunikationsdirektör
Martin Johansson, chef för Affärsstöd
Christoffer Malmer, co-head för division Företag & Privatkunder
David Teare, chef för division Liv & Investment Management
Mats Torstendahl, co-head of för division Företag & Privatkunder
Riho Unt, chef för division Baltikum