Etikett: Deltidsarbete

PTK: Så påverkas pensionen för den som arbetar deltid

Hur mycket påverkas pensionen för den som arbetar deltid? Under tisdagsmorgonen presenterade PTK en rapport om deltidsarbete och pensioner. 

Rapporten med titeln ”Deltid och framtid – beslutet att jobba deltid och hur det påverkar pensionen” presenterades på ett seminarium som pågår kl 8.30-10.00 på tisdagsmorgonen.

Enligt rapporten har några års deltidsarbete en förhållandevis liten inverkan på pensionen.

I rapporten resonerar PTK om strukturell diskriminering kopplad till kön och deltidsarbete. Rapporten går också igenom de motiv, tankar och attityder som finns kring deltidsarbete bland privatanställda tjänstemän. 

Så här sammanfattar PTK innehållet i rapporten i fem punkter: 

  • En miljon svenskar har en arbetstid på mindre än 35 timmar per vecka.
  • Barn och föräldraskap är den vanligaste anledningen till deltidsarbete.
  • De som jobbar deltid anser att både privatlivet och arbetslivet påverkas positivt.
  • Rädslan för en lägre pension är det viktigaste skälet till att inte jobba deltid.
  • En begränsad period av deltidsarbete har en mycket liten inverkan på pensionen.

Vid seminariet diskuterade en panel med experter rapportens innehåll och slutsatser. Panelen leds av ekonomijournalisten Annika Creutzer och består av Therese Svanström Andersson (S), Martin Linder (PTK), Malin Påhls Hansson (Saco studentråd) och Staffan Ström (Alecta).

Här kan du läsa hela rapporten. 

Swedbank: Svenska folket vet inte hur deltid påverkar pensionen

Över hälften av befolkningen saknar kunskap om hur deltidsarbete påverkar den framtida pensionen. Det visar en undersökning av Sifo på uppdrag av Swedbank och Sparbankerna.

Många jobbar deltid i Sverige.

Enligt Swedbanks undersökning har nästan hälften av svenskarna jobbat deltid någon gång under sitt arbetsliv.

Bland de yngre, 20–29 år, har så många som sex av tio arbetat deltid någon gång i livet.

– Att över hälften av befolkningen inte vet hur den framtida pensionen påverkas av deltidsarbete är inte bra. Särskilt som deltidsarbete verkar bli allt vanligare på arbetsmarknaden, säger Arturo Arques, privatekonom för Swedbank och Sparbankerna, i en presskommentar.

Klicka här för att läsa hela pressmeddelandet om undersökningen från Swedbank.