Etikett: Dennis Dioukarev

SD-riksdagsledamot kräver tak för flyttavgifter

Dennis Dioukarev, riksdagsledamot för Sverigedemokraterna, kräver i en motion att riksdagen ska besluta om ett tak för de avgifter som tas ut i samband med flytt av pensionsförsäkringar. 

I motionen anknyter han till diskussion i media om att flera livbolag valt att höja flyttavgifterna för pensionsförsäkringar i syfte att låsa in missnöjda kunder.

— Den allt mer dysfunktionella marknaden har bidragit till negativa inlåsningseffekter som har uppmärksammats i Konkurrensverkets rapport Flyttavgifter på livförsäkringsmarknaden 2017, heter det i motionen.

Dennis Dioukarev föreslår nu att riksdagen ska besluta att administrationskostnaden som försäkringsbolag tar ut i samband med flytt ska begränsas till högst 0,017—0,051 prisbasbelopp, vilket anses motsvara den verkliga kostnaden för bolagen. Detta motsvarar i dag cirka 800—2 400 kronor.  Dessutom föreslår han att försäkringsbolag inte ska ha rätt att ta ut några flyttavgifter alls efter fem år — för fondförsäkring — respektive tio år — för traditionell livförsäkring.

Här kan du ta del av hela motionen. 

SD-politiker motionerar om tak för flytträttskostnader

Dennis Dioukarev, riksdagsledamot för Sverigedemokraterna, har motionerat om ett tak för den administrationskostnad som livbolag tar ut i samband med flytt av pensionsförsäkring. 

I en riksdagsmotion föreslår Dennis Dioukarev att administrationskostnaden vid pensionsflytt ska vara 0,17–0,051 PBB. Han vill också att möjligheten att ta ut flyttavgifter efter tid ska begränsas till fem år för fond- och depåförsäkring och till åtta till tio år för traditionell livförsäkring. 

Motionen hänvisar till att livförsäkringsföretag har valt att chockhöja flyttavgifterna för vissa pensionsförsäkringar i syfte att låsa in missnöjda kunder som annars skulle ha flyttat sitt pensionskapital till andra, mer förmånliga alternativ.

– Den allt mer dysfunktionella marknaden har bidragit till negativa inlåsningseffekter som har uppmärksammats i Konkurrensverkets rapport Flyttavgifter på livförsäkringsmarknaden 2017, skriver han i sin motion.

Här hittar du riksdagsmotionen i sin helhet.