Etikett: Dina pensioner

Underskott på 170 000 kronor efter konkursen i dp försäkring

Underskottet i Aktiebolaget dp försäkring i konkurs uppgår till drygt 170 000 kronor. Det framgår av förvaltarberättelsen som nyligen lämnades in till Stockholms tingsrätt.

dp försäkring försattes i konkurs vid Stockholms tingsrätt den 20 februari förra året. Bolaget har varit en del av Intactakoncernen. Bolaget trädde i likvidation den 17 januari förra året då även ägarbolaget Intacta Holding AB påbörjade sin likvidation. Före likvidationen utgjordes styrelsen i Aktiebolaget dp försäkring av Daniel Aspelin.

Aktiebolaget dp försäkring stod tidigare bakom nättjänsten dinapensioner.se. Den verksamheten förvärvades av Solidar under 2017 och beskrivs då som en webbaserad tjänst där kunden får en snabb och enkel överblick av sitt pensionssparande, kapitalförsäkringar, sjuk-, och livförsäkringar. När Solidar förvärvade tjänsten uppgavs att den hade cirka 30 000 kunder. Solidar har i dag bytt namn till Eterum.

Enligt konkursförvaltarens bedömning kom bolaget på obestånd senast under augusti/september 2017. Då saknade bolaget likvida medel och hade ett underskott på skattekontot med betydande belopp. Orsaken till bolagets problem bedöms hänga samman med den stora förlust som uppkom under räkenskapsåret 2015, i kombination med moderbolagets oförmåga att lämna kapitaltillskott.

Förvaltaren advokat Lennart Olsson konstaterar att styrelseledamoten Daniel Aspelin under perioden januari—december 2017 fick lön från bolaget, motsvarande cirka 75 000 kronor per månad.

— Det kan ifrågasättas om inte delar av denna lön kan vara återvinningsbar enligt 4 kap 8 § KL med hänvisning till att den inte kan anses skäligt med hänsyn till gjord arbetsinsats, verksamhetens lönsamhet och omständligheterna i övrigt, skriver förvaltaren i förvaltarberättelsen under rubriken ”Återvinning”.

Här kan du som har ett Sak & Liv Premium-abonnemang ta del av hela förvaltarberättelsen.

Intactabolaget dp försäkring i konkurs i februari

Aktiebolaget dp försäkring försattes i konkurs vid Stockholms tingsrätt den 20 februari. Bolaget har varit en del av den skandalomsusade Intactakoncernen. 

Bolaget trädde i likvidation så sent som den 17 januari. Även ägarbolaget Intacta Holding AB påbörjade då likvidation. Före likvidationen utgjordes styrelsen i Aktiebolaget dp försäkring av Daniel Aspelin.

Aktiebolaget dp försäkring stod tidigare bakom tjänsten dinapensioner.se. 

Dinapensioner.se – som förvärvades av Solidar under förra året – beskrivs som en webbaserad tjänst där kunden får en snabb och enkel överblick av sitt pensionssparande, kapitalförsäkringar, sjuk-, och livförsäkringar. När Solidar förvärvade tjänsten uppgavs att den hade cirka 30 000 kunder.