Etikett: Dirual

Dirual Försäkring – Lantmännen startar nytt captive i Sverige

Lantmännen har startat ett nytt captivebolag i Sverige. Avsikten är att bolaget ska ta över vissa risker som i dag ligger i Lantmännens schweiziska captive Dirual AG. 

Ett antal aktörer har under de senaste åren valt att avveckla captives i Sverige, bland annat till följd av Solvens 2-reglernas nya högre krav på kapitaltäckning. Bland de aktörer som har försvunnit från försäkringsmarknaden finns Svevia Försäkring, SJ Försäkring, SABO Försäkring, Fjällförsäkringar och Södra Skogsägarnas Försäkring.

Men en stor koncern går mot strömmen och väljer i stället att starta ett nytt Sverigedomicilerat captive, nämligen Lantmännen.

Dirual Försäkrings AB registrerades den 15 juni. Enligt verksamhetsbeskrivningen ska man driva direkt skadeförsäkring av Lantmännens egna risker i Sverige och Danmark, samt återförsäkring av de egna riskerna globalt. Aktiekapitalet är på 50 miljoner kronor. 

VD är Lantmännens Risk Manager Martha Strojwas. Ordförande i bolagets styrelse är Olof Wogén, Corporate Risk Director vid Lantmännen. I styrelsen sitter i övrigt Thomas Börjesson, Göran Almberg och Lars Larsson.

Lantmännen är en internationell miljardkoncern – men samtidigt något av en doldis i det svenska näringslivet. Verksamheten är fokuserad på livsmedel, energi och lantbruksnära produkter. Knappt hälften av försäljningen ligger i Sverige. Andra stora marknader är Tyskland och övriga Norden. År 2017 hade Lantmännen en omsättning på 39,6 miljarder kronor, en ökning jämfört med 37,2 miljarder kronor föregående år. Rörelseresultatet uppgick förra året till 1 677 (1 606) miljoner kronor. Lantmännen fungerar som en ekonomisk förening ägd av cirka 25 000 lantbrukare i Sverige. I koncernen ingår en rad kända varumärken som Start, Kungsörnen, AXA, Aspen och Finn Crisp.