Etikett: Duroc

Protector stäms på 24 Mkr efter motorhaveri vid stålverk

Försäkringsbolaget Protector har stämts vid Stockholms tingsrätt på 24 miljoner kronor efter haveri i en elmotor vid ett stålverk. 

I mars 2015 inträffade ett haveri i en elmotor i Duroc Special Steels valsverk i Luleå. 

Haveriet fick omfattande konsekvenser.

Motorn gick att reparera först efter fem månader, vilket blev mycket kostsamt för Duroc.  

Duroc hävdar i sin att maskinskadan som ledde till det dyra avbrottet var en ”plötslig och oförutsedd händelse”.

Protector menar däremot att det handlade om en skada orsakad av förslitning på elmotorn, och att den därmed inte faller under försäkringsavtalet. Därför vägrade Protector att betala ut ersättning. Duroc har nu alltså gått till domstol för att få rätt till ersättning. 

Duroc har beräknat kostnaderna för avbrottet till 22,6 miljoner kronor. Övrigt belopp man kräver av Protector gäller maskinskada. Motorhaveriet, som inträffade 2015 vid företagets valsverk i Luleå, ledde till kostsamt stillestånd för stålverket på 5 månader.  

Duroc Special Steel AB har försatts i konkurs. Därför är det nu konkursboet som driver målet.