Etikett: Elcykel

Folksam: Kostnaden för stulna elcyklar har ökat 25% på två år

Folksam rapporterar i dag på morgonen att en ny trend tydligt har visat sig i år, nämligen att elcyklar är ett eftertraktat byte hos cykeltjuven. Elcyklar står i dag för hälften av skadekostnaden när det gäller stöld av dyrare cyklar.  

Enligt statistik från Brå anmäldes 62 500 cykelstölder under 2017. Det är oförändrat jämfört med föregående år.

Folksams analys visar att merparten av de dyrare cyklarna som stjäls är elcyklar. De står för inte mindre än hälften av alla cyklar med ett värde över 9 000 kr som stjäls.

Sett till samtliga cykelstölder står fortfarande stölder av elcyklar för en relativt liten andel av skadekostnaderna. Samtidigt har ersättningsbeloppen ökat kraftigt de senaste två åren. Sedan 2015 har skadebeloppen för stulna elcyklar ökat med 25 procent.

– De senaste åren har kostnaderna för ersättning av stulna cyklar kraftigt ökat, och det beror främst på att allt fler har cyklar som kostar lite mer och därmed också blir mer stöldbegärliga, säger Erik Arvidsson, skadeförebyggare Folksam, i en presskommentar.

Trots att allt fler har dyrare cyklar i form av elcyklar, MTB- och tävlingscyklar är det väldigt vanligt att det slarvas med att låsa fast cykeln ordentligt. Bara 1,5 procent av de som fått sin dyrare cykel stulen hade den fastlåst med ett godkänt extralås samt låst fast den i ett fast fundament. För elcyklar är den siffran ännu lägre. Bara 0,5 procent hade låst fast sin cykel på ett korrekt sätt med ett godkänt lås.

Det är vanligare att elcyklar stjäls vid arbetsplatsen än vid hemmet. Över 40 procent av elcyklarna stjäls där.

– Efter semestern är det många som tar fram sin cykel igen, och i många fall lämnar den dåligt fastlåst när de går in för att jobba. Finns det ett cykelgarage eller liknande på arbetsplatsen rekommenderar vi att man använder sig av det. Elcykelägare bör även ta batteriet med sig för att undvika stöld och skadegörelse, säger Erik Arvidsson.

If: Svenska folket vill promillegräns för elcykel

Sex av tio svenskar vill införa en promillegräns för förare av elcyklar, rapporterar If. 

I dag finns ingen promillegräns för elcyklar – åtminstone inte så länge de inte är så kraftfulla att de räknas som en elmoped. Det innebär att det är tillåtet att köra i trafiken på en elcykel med alkohol i blodet, så länge motorn har en effekt på högst 250 watt och inte ger något krafttillskott vid hastigheter över 25 km/tim.

– Det här tycker vi är olyckligt. Alkohol i kombination med elcykling är aldrig en bra idé. Ditt omdöme försämras när du är berusad, samtidigt som du kommer upp i höga hastigheter. Det kan bli väldigt farligt, säger Dan Falconer, motorexpert på If, i en kommentar.

Men det finns starkts stöd för att införa en promillegräns för elcyklar, enligt If som har låtit genomföra e3n enkät i ämnet. Enligt enkäten vill 61 procent av svenskarna att det ska finnas en promillegräns för elcykel.

Flera studier visar också att alkoholpåverkan kan vara en bidragande faktor vid cykelolyckor.

En studie från Statens väg och transportforskningsinstitut visar att av 236 cyklister som omkommit 2007-2015 kunde det konstateras att 27 hade alkohol i blodet. De alkoholpåverkade cyklisterna var oftare män och något yngre än de icke alkoholpåverkade.

Undersökningen genomfördes perioden 23 april–2 maj 2018 av opinions- och marknadsundersökningsföretaget YouGov på uppdrag av försäkringsbolaget If. Sammanlagt har 3 508 intervjuer genomförts via internet med män och kvinnor 18 år och äldre.