Etikett: Elisabeth Sandblom

Trygg-Hansa lägger ned privat kundservice i Växjö – 140 berörs

Trygg-Hansa meddelade i dag att man beslutat att flytta sin kundserviceverksamhet för privatpersoner från Växjö till Malmö. Cirka 140 anställda berörs, och erbjuds nya jobb i Malmö. För den som inte kan flytta med blir konsekvensen uppsägning på grund av arbetsbrist.

Genom att samla kundservicen på ett ställa i landet är tanken att det ska vara möjligt att jobba mer enhetligt med arbetssätt, processer, rekrytering och utbildning. Flytten av verksamheten kommer att ske allt eftersom rekryteringar blir klara i Malmö, men planen är att förändringen ska vara klar under sommaren 2018.

Enligt Trygg-Hansa är beslutet om att koncentrera verksamheten inom privatmarknad till en enda ort också ett resultat av färre inkommande samtal från kunder.

– De senaste åren har antalet telefonkontakter gått ned och den långsiktiga trenden visar att samtalen kommer att bli färre de kommande åren då kundmötet i allt högre utsträckning sker i digitala kanaler, skriver Trygg-Hansa i sin information om förändringen. 

I praktiken innebär flytten att Trygg-Hansa lägger ner större delen av verksamheten i Växjö, medan kundserviceavdelningen i Malmö nära fördubblas i storlek. Ett tiotal roller inom marknad, företag och skador påverkas inte av flytten från Växjö till Malmö.

Trygg-Hansas VD Niclas Ward var på plats i Växjö under tisdagseftermiddagen för att informera personalen om den planerade flytten.