Etikett: Eric Ericsson

Lättare att byta bank! Ny lag tvingar banken att förenkla ditt bankbyte

Nu ska det bli enklare att byta bank och att få fakta om bankernas avgifter! Det framgår av ett nytt lagförslag som regeringen i dag beslutade att lägga fram till riksdagen.

Propositionen ”Tillgång till betalkonto med grundläggande funktioner” bygger på EU-regler, och innebär bland annat att leverantörer av betaltjänster är skyldiga att ha en färdig rutin för bankbyte. På så vis ska det bli enklare för konsumenterna att byta bank vid behov.

Därmed skapas också förutsättningar för en mer effektiv konkurrens på bankmarknaden. 

– De nya reglerna kommer bland annat att leda till större transparens och bättre möjligheter att jämföra avgifter för betaltjänster som är kopplade till betalkonton, säger finansmarknads- och konsumentminister Per Bolund i en presskommentar.

Lagändringarna föreslås i huvudsak träda i kraft den 1 juni 2017. 

Han stämde Ifs mediebyrå – du kan aldrig ana varför!

Mediebyrån OMD har drabbats av en stämningsansökan på grund av reklamfilmer som producerats för If. Nu har dom fallit i ett av de mer bisarra tvistemålen vid Stockholms tingsrätt under senare tid.

Dom i målet föll den 24 februari i Patent- och marknadsdomstolen vid Stockholms tingsrätt. 

Av domen framgår det att företaget KA Immaterialrättsförvaltning AB krävt pengar av OMD på grund av filmer som producerats på uppdrag av för If Skadeförsäkring. KA Immaterialrättsförvaltning AB uppges vara ett företag som ”förvaltar Karl Arnerdals immateriella värde”. 

Tvisten gäller tre reklamfilmer av If:

f x Örjan Andersson, som handlar om att reflexer halverar risken för att bli påkörd.

If Offline O’Clock, som handlar om att sömnbrist kan leda till sämre hälsa och fler olyckor.

Kör försiktigt i sommar – If Skadeförsäkring, som handlar om att hålla hastighetsgränser i trafiken.

KA Immaterialrättsförvaltning AB krävde i målet en ersättning på 5 miljoner kronor av OMD. Utgångspunkten för kravet var enligt domen att ”OMD Sweden AB skrivit in KA:s immateriella värde i reklamfilmmanusen”.

Beloppet räknades – enligt domen – fram genom att ”Enligt KA:s prislista för utnyttjande av KA:s immateriella värde ska ersättning betalas med 10 000 kr per sekund.”

Exakt vad är det då som Ifs reklamfilmer – enligt kärande – har gjort för att begå intrång i KA:s immateriella värde? 

Ja, enligt domen tycks det handla om att Karl Arnerdal 1) bär reflexer 2) har sömnbrist och 3) är bilförare.

Dessa omständigheter har OMD Sweden – enligt bolaget – tagit in i de reklamfilmer som bolaget gjort för If, vilket enligt KA Immaterialrättsförvaltning AB innebär en grund för att betala 5 miljoner kronor till bolaget.

Domstolen avvisar stämningsansökan genom att konstatera att käromålet är uppenbart ogrundat. 

Nu skulle man kunna tänka att detta handlar om någon typ av konstprojekt, i stil med Eric Ericssons fantastiska bok ”Brev till samhället” som samlar brevväxling med svenska myndigheter om skruvade men korrekt formulerade förfrågningar, om sådant som ansökan om kommunala bidrag för en dockteateruppsättning av Nürnberg-rättegången. 

En snabb internetsökning verkar dock ge vid handen att Karl Arnerdal är en verklig person som står som ägare till det högst verkliga företaget KA Immaterialrättsförvaltning AB, som enligt årsredovisningen för år 2015 hade intäkter på 0 kronor och ett rörelseresultat på –137 765 kronor. 

Karl Arnerdal driver en blogg som refererar händelser i omvärlden och är dessutom politiskt aktiv. Han skapade viss uppmärksamhet när han motionerade till moderaternas stämma 2015 om att Sverige skulle ”återuppta kärnvapenprogrammet”