Etikett: Erik Arvidsson

Folksam: Kostnaden för stulna elcyklar har ökat 25% på två år

Folksam rapporterar i dag på morgonen att en ny trend tydligt har visat sig i år, nämligen att elcyklar är ett eftertraktat byte hos cykeltjuven. Elcyklar står i dag för hälften av skadekostnaden när det gäller stöld av dyrare cyklar.  

Enligt statistik från Brå anmäldes 62 500 cykelstölder under 2017. Det är oförändrat jämfört med föregående år.

Folksams analys visar att merparten av de dyrare cyklarna som stjäls är elcyklar. De står för inte mindre än hälften av alla cyklar med ett värde över 9 000 kr som stjäls.

Sett till samtliga cykelstölder står fortfarande stölder av elcyklar för en relativt liten andel av skadekostnaderna. Samtidigt har ersättningsbeloppen ökat kraftigt de senaste två åren. Sedan 2015 har skadebeloppen för stulna elcyklar ökat med 25 procent.

– De senaste åren har kostnaderna för ersättning av stulna cyklar kraftigt ökat, och det beror främst på att allt fler har cyklar som kostar lite mer och därmed också blir mer stöldbegärliga, säger Erik Arvidsson, skadeförebyggare Folksam, i en presskommentar.

Trots att allt fler har dyrare cyklar i form av elcyklar, MTB- och tävlingscyklar är det väldigt vanligt att det slarvas med att låsa fast cykeln ordentligt. Bara 1,5 procent av de som fått sin dyrare cykel stulen hade den fastlåst med ett godkänt extralås samt låst fast den i ett fast fundament. För elcyklar är den siffran ännu lägre. Bara 0,5 procent hade låst fast sin cykel på ett korrekt sätt med ett godkänt lås.

Det är vanligare att elcyklar stjäls vid arbetsplatsen än vid hemmet. Över 40 procent av elcyklarna stjäls där.

– Efter semestern är det många som tar fram sin cykel igen, och i många fall lämnar den dåligt fastlåst när de går in för att jobba. Finns det ett cykelgarage eller liknande på arbetsplatsen rekommenderar vi att man använder sig av det. Elcykelägare bör även ta batteriet med sig för att undvika stöld och skadegörelse, säger Erik Arvidsson.

Folksam rapporterar: Augusti är högsäsong för cykelstölder

I augusti exploderar cykelstölderna, skriver Folksam i dag. Se upp! Cykeltjuven lägger in sin högsta växel i augusti, säger Erik Arvidsson, skadeförebyggare, i ett pressmeddelande från Folksam.

Enligt Folksam har det varit en markant ökning av cykelstölder de senaste åren. Folksams ersättningar för cykelstölder har gått från drygt 16 miljoner kronor 2007, till nästan 36 miljoner kronor 2016. Samtidigt ökar den genomsnittliga ersättningen, vilket tyder på att cykeltjuven riktar in sig på allt dyrare cyklar.

År 2012 hanterade Folksam strax under 9 300 försäkringsärenden som gällde cykelstölder. År 2015 var ett rekordår med över 14 700 försäkringsärenden. Förra året, 2016, innebar en nedgång av antalet anmälda cykelstölder till drygt 13 700. 

 

Folksam: Skåne står för mer än hälften av översvämningsskadorna

Under 2016 stod Skåne för över hälften av alla översvämningsskador i villor och flerfamiljshus i hela landet, visar en ny rapport från Folksam. 

Förra året stod Skåne för 56 procent av anmälda skador till följd av översvämning.

I första hand handlar det om villaägare som råkar ut för översvämning hemma. I Skåne står villaägare för tre fjärdedelar av översvämningsskadorna i landet. Det stämmer väl överens med hur det ser ut i riket i övrigt.

Folksam konstaterar också att om lösöre placeras femtio centimeter upp från golvet undviker de flesta att få sitt lösöre skadat.

– Om alla som var drabbade av översvämning i flerfamiljshus hade placerat sitt lösöre en halv meter upp hade de helt undvikit skador på sina saker. Det framgår väldigt tydligt i den granskning vi har gjort, säger Erik Arvidsson, skadeförebyggare Folksam, i ett pressmeddelande.

I de flesta översvämningar i villakällare har skyfall orsakat skador när vatten trängt upp ur avloppsledningens golvbrunn. Det är också vanligt att vattnet strömmar in direkt i byggnaden från markytan genom ventiler, fönster, dörrar eller garageportar.