Etikett: erik börjesson

Lloyd’s registrerar ny filial i Stockholm för livet efter brexit

Lloyd’s of London har registrerat en ny filial i Sverige. Filialregistreringen avser Lloyd’s nystartade dotterbolag i Bryssel, Lloyd’s Insurance Company SA, som har startats i anslutning till Storbritanniens planer på att lämna EU. 

Filialens formella namn är ”Lloyd’s Insurance Company SA, Filial i Sverige”. Filialen ska enligt verksamhetsbeskrivningen ”… meddela försäkring- och återförsäkring för Lloyds Insurance Company SA. Försäkringsverksamheten i Sverige utförs uteslutande av försäkringsdistributörer (försäkringsförmedlare) i Sverige, som har delegerats rätten att ingå försäkrings- och återförsäkringsavtal för Lloyd’s Insurance Company SA:s räkning.” 

VD för filialen är Erik Börjesson som är Nordic Area Manager för Lloyd’s sedan 2009 då Lloyd’s etablerade sin nuvarande verksamhet i Stockholm. Tidigare har Erik Börjesson bland annat arbetat vid Marsh och Willis. Lloyd’s Sverigekontor har i dag ansvar även för verksamheten i Norge, Danmark, Finland, Island, Estland, Lettland och Litauen.

Lloyd’s dotterbolag i Bryssel startade i november förra året med syftet att säkerställa möjligheten att verka som tidigare i övriga Europa, trots Storbritanniens planer på att lämna EU. Bolaget beskrivs av Lloyd’s som ”Lloyd’s first Europe wide operation”. När dotterbolaget drog igång gav Lloyd’s ordförande Bruce Carnegie-Brown följande beskrivning av verksamheten:

— Lloyd’s är redo för brexit nu när Lloyd’s Bryssel officiellt har öppnat för affärer. Vårt beslut att starta ett försäkringsbolag i Bryssel visar för våra partners och kunder över hela Europa att de kan fortsätta att dra nytta av Lloyd’s specialistkompetens och ekonomiska styrka även efter brexit.

Lloyd’s Bryssel kommer att etablera 19 filialkontor i Europa och arbeta med drygt 400 coverholders and 40 Lloyd’s-mäklare över hela Europa. VD för Lloyd’s Bryssel är Sonja Rottier. Bolaget har 50 medarbetare på plats i Bryssel och 45 ytterligare anställda vid de olika filialkontoren.

Lloyd’s stäms på miljonbelopp efter vattenskada i Skinnskatteberg

Företaget Saveab AB i Västerås har – genom Lloyd’s generalrepresentant i Sverige Erik Börjesson – stämt berörda Lloyd’s-underwriters och -försäkringsgivare på 4,7 miljoner kronor efter en vattenskada på en faqstighet i Skinnskatteberg. 

Bakgrunden är att Saveab under 2016 genomförde en renovering av en fastighet i Skinnskatteberg. Avsikten var att fastigheten skulle kunna fungera som vård eller boende, exempelvis för ensamkommande flyktingar till Sverige. Omsorgen skulle hanteras av dotterbolaget Hyttans Omsorg AB. 

I januari upptäcktes att fastigheten drabbats av en vattenskada som förstört huset helt och hållet. 

Försäkringsgivarna meddelade – efter att ha konsulterat en skadekonsult – att man inte kunde betala ut skadeersättning. Detta med hänvisning till en undantagsparagraf som innebär att skada orsakad av förfrysning innebär att ersättning inte lämnas, under förutsättning att inget gjort för att förhindra skadan. 

Saveab menade tvärtom att detta undantag inte var tillämpligt. 

Tvisten om skadeersättningen har nu hamnat i Stockholms tingsrätt efter överenskommelse mellan parterna. 

Här kan du som har ett Premium-abonnemang på Sak & Liv ta del av stämningsansökan.