Etikett: Erik Ferm

Pensionsmyndigheten: Låginkomsttagare kan tjäna på pensionsuttag före 65

Personer med en inkomst på 20 000 kronor och lägre kan få en högre livsinkomst om det gör ett tidigt uttag av allmän pension samtidigt som de arbetar vidare till 65 års ålder. Det framgår av en ny rapport från Pensionsmyndigheten.

Pensionsmyndigheten konstaterar först och främst att för de allra flesta ger en senarelagd pensionering högre pension. Tumregeln är att den person som väntar ett år med att påbörja sitt uttag av hel inkomstgrundad allmän pension höjer sin månadspension med 6—8 procent.

Men för ett fåtal personer kan det vara lönsamt med ett tidigt uttag av den allmänna pensionen, i kombination med att arbeta vidare till 65, på grund av dagens regler för garantipension och bostadstillägg, visar en ny rapport från Pensionsmyndigheten.

Framförallt är det bostadstillägget som gör att ett senare pensionsuttag inte alltid leder till en högre livslång inkomst. Det gäller exempelvis för personer med förvärvsinkomster på mindre ’än 20 000 kronor per månad före skatt. Detta gäller oavsett om personen arbetar vidare efter pensionsuttaget eller inte.

– En lönsam variant för den som kan arbeta vidare skulle därför kunna vara att ta ut pensionen från 61 och arbeta vidare till 65. Men den livslånga inkomsten är beroende av att reglerna för bostadstillägg inte ändras. Det gäller också att rätten till bostadstillägg verkligen infaller den månad man fyller 65 och finns kvar under hela pensionstiden. Därför blir det väldigt svårt att ge vägledning kring tidigt uttag, säger Erik Ferm, analytiker på Pensionsmyndigheten, i en kommentar.

Här kan du ladda ned hela rapporten från Pensionsmyndigheten.

Pensionsmyndigheten kritiserar förvalt efterlevandeskydd

Efterlevandeskyddet i många tjänstepensionsavtal har en utformning som gör det svårt att fatta egna beslut. Det skriver Pensionsmyndigheten i en ny rapport. Det förvalda efterlevandeskyddet leder dessutom till att många betalar för en försäkring de inte behöver. Priset för detta är att pensionen sänks med upp till 6 procent. 

I rapporten har Pensionsmyndigheten gått igenom skyddet för efterlevande på flera olika avtalsområden.

Pensionsmyndigheten konstaterar i sin analys att der har stor betydelse om efterlevandeskyddet är förvalt. Ett förvalta efterlevandeskydd leder till att många betalar för ett skydd – trots att det inte finns någon som kan få ta del av pengarna om de dör.

Det kan stå dem dyrt.  

– När vi har räknat kan vi konstatera att för de exempel vi använt så har pensionen minskat med upp till 6 procent under sparandetiden. Då kostnaden för återbetalningsskyddet dessutom ökar markant med åldern sänks ofta pensionen med ytterligare 10 procent eller mer efter pensionsinträdet, säger Erik Ferm, analytiker vid Pensionsmyndigheten och författare till rapporten Skydden till efterlevande inom tjänstepensionen. 

Här kan du ladda ned hela rapporten! 

Pensionsmyndigheten: Analys av flexpensionen pekar på problem

Det finns vissa fördelar med flexpensionslösningar – men också problem. Det konstaterar Pensionsmyndigheten i en ny rapport där man har undersökt så kallad flexpension inom de fyra största avtalsområdena.

För arbetstagaren innebär flexpension en förstärkt tjänstepension och ökade ekonomiska möjligheter att gå ner i arbetstid inför pensionen. Flexpensionen är en förstärkning av den övriga tjänstepensionen i syfte att bibehålla nivån i pensionen vid en längre livslängd.

Förra året var flexpension en stor fråga i avtalsförhandlingarna.  

Med flexpension möjliggörs ekonomiskt ett tidigare pensionsinträde än vad arbetstagaren annars hade valt. Den aspekten av flexpensionen kan vara problematiskt för såväl den enskilde som för samhällsekonomin, skriver Pensionsmyndigheten i sin analys. 

– Flexpensionen och en ökning av tjänstepensionen är i sig positivt. Det är bra att den som behöver gå tidigare ges möjlighet till det. Det finns dock en risk att flexpensionen används utan att arbetsmiljö och normer förbättras och istället som ett sätt att lättare bli av med äldre arbetskraft. Risken ökar också att fler lockas till att lämna arbetslivet i förtid utan att de egentligen vill eller behöver, säger Erik Ferm, analytiker på Pensionsmyndigheten, i en presskommentar.

Ett tidigt uttag av flexpensionen leder till en lägre utbetald total tjänstepension per månad. Om flexpensionen, och den medföljande nedtrappningen i arbetstid, samtidigt leder till ett ökat arbetsutbud längre upp i åldrarna kommer däremot den allmänna pensionen bli högre än vad den annars hade varit. I slutändan kan det bli stor skillnad i pensionsutfall för den enskilde beroende på hur flexpensionen används, konstaterar Pensionsmyndigheten.

Vad gäller effekten på arbetslivets längd är Pensionsmyndighetens bedömning att de två delarna i flexpensionen går i motsatt riktning: högre tjänstepension leder till en lägre pensionsålder, medan möjlighet för den enskilde att gå ner i arbetstid utan att helt lämna arbetsmarknaden leder till en högre pensionsålder. 

På så vis aktualiserar införandet av flexpensionslösningar pensionssystemets mest centrala avvägningsproblem – avvägningen mellan avsättning, nivå och pensionsålder, och vem som ska göra den avvägningen, menar Pensionsmyndigheten.

– Nuvarande ordning innebär att lagstiftaren och arbetsmarknadens parter förfogar över frågan och svaren var för sig. Här bör lagstiftaren vara medveten om att de nya tjänstepensionsavsättningarna som förhandlats fram på arbetsmarknaden kan leda till en effekt som går tvärt emot regeringens mål om ett längre arbetsliv. Genom att inte komma i mål med den sedan länge utredda höjningen av pensionsåldern har denna problematik förstärkts, säger Ole Settergren, Pensionsmyndighetens analyschef. 

Ole Settergren är även kritisk till begreppet flexpension som sådant. Flexpension är en höjning av avsättningarna till tjänstepensionen och behöver inget eget begrepp, menar Ole Settergren.

Här hittar du länken till hela rapporten om flexpensionen!

Pensionsmyndigheten gillar seniorlån – men de är alldeles för dyra!

Det är inget fel på seniorlån. Tvärtom kan det vara en bra möjlighet för äldre människor att förstärka sin ekonomi. Men dagens seniorlån har orimligt höga räntor, skriver Pensionsmyndigheten i en färsk analys. 

Seniorlån har drabbats av mycket negativ publicitet på senare tid.

Bland annat har TV4:s Kalla fakta rapporterat om hur Folksam fortsätter att sälja den omdiskuterade produkten Seniorkapital – trots att man har sagt att försäljningen har upphört. Kritiken har bland annat handlat om oseriösa säljmetoder. 

Nu har Pensionsmyndigheten analyserat företeelsen seniorlån.

Något överraskande kommer man fram till att det inte alls är en dålig idé att möjliggöra för pensionärer att ytterligare belåna sina bostäder för att på så sätt frigöra kapital. Förutsättningen är att det finns tillräckligt med kapital bundet i bostaden, att pensionären vill använda en del av kapitalet till konsumtion, och att det inte finns någon risk att pensionären förlorar huset eller lämnar en skuld till efterlevande. 

Sju av tio personer mellan 60 och 79 år bor i ägd bostad. De flesta av dem har en belåningsgrad som är lägre än 50 procent. 

– En pensionär med en medelinkomst på 17 000 kronor per månad har idag svårt att teckna ett vanligt bostadslån, oavsett vilken förmögenhet som ligger i bostaden, säger Pensionsmyndighetens pensionsexpert Monica Zettervall i ett pressmeddelande i dag.  

Men seniorlånen bör ha avsevärt lägre räntor och bättre villkor än vad marknaden erbjuder i dag, skriver Pensionsmyndigheten. I dag finns endast en aktör kvar på marknaden som erbjuder seniorlån.

– För att Pensionsmyndigheten fullt ut ska kunna rekommendera seniorlån, behöver räntan närma sig nivåerna på vanliga bostadslån. Man skulle kunna tänka sig att bankerna kom med nya varianter av seniorlån, med en generösare kreditprövning för äldre personer med lågt belånade bostäder. Produkterna måste också vara konsumentvänligt utformade med villkor och upplägg som är lätta att ta till sig, säger Erik Ferm, analytiker på Pensionsmyndigheten, i Pensionsmyndighetens pressmeddelande.  

Det här är några andra alternativ som Pensionsmyndigheten pekar på för den pensionär som inte kan teckna ett vanligt bostadslån:  

• Att sänka eller avbryta amortering på bostadslån i god tid innan pension och spara pengarna i till exempel en billig indexfond

• Låta en borgenär vara med som låntagare på ett vanligt bostadslån – exempelvis barn som inte själva behöver utnyttja sitt låneutrymme

Här kan du ta del av hela Pensionsmyndighetens rapport om seniorlån. 

• Sälja fastigheten och därigenom frigöra kapitalet

• Hyra ut del av bostaden för att både öka månadsinkomsten och möjligheten till bostadslån.