Etikett: Erik rosenberg

Svevia Försäkring har nått vägs ände – bolaget är upplöst

Den 13 januari registrerades att Svevia Försäkrings AB har upplösts. Svevia beslutade under våren 2017 att försätta bolaget i likvidation. 

Svevia Försäkrings AB startade 2012, och har fram till avvecklingen varit ett helägt captive till statliga Svevia AB.

Under 2015 hade Svevia Försäkrings AB intäkter på 0,5 (3,0) miljoner kronor. Resultat efter skatt uppgick till 0,0 (0,0) miljoner kronor. Marsh har fungerat som captive manager. 

Svevias finanschef, tillika VD för Svevia Försäkring, Erik Rosenberg sade till Sak & Liv i samband med beslutet om likvidationen förra året att nedläggningen bland annat berodde på att de ökade regelverkskraven enligt Solvens 2 lett till alltför höga administrativa kostnader i relation till intäkterna. 

Svevia AB är ett fristående statligt bolag med inriktning på infrastruktur. Koncernen har knappt 2 000 anställda på ett hundratal orter runt om i landet. Verksamheten i Svevia var fram till 2009 en del av Vägverket Produktion.