Etikett: Erika Andersson

Söderberg & Partners blir delägare i Novare Pay Consulting

Söderberg & Partners har under sommaren slutfört en affär där bolaget har blivit delägare i Novare Pay Consulting. Affären innebär att Söderberg & Partners kunder från och med augusti kommer att erbjudas tjänster från Novare Pay.  

Novare Pay Consulting är ett konsultföretag specialiserat på incitaments- och ersättningsfrågor. Bolaget är en del av Novaregruppen, ledande inom chefs- och specialistrekrytering, ledarskapsutveckling och mentorskap i Sverige.

 

– Vi är väldigt glada och stolta över att Söderberg & Partners har valt att gå in som ny delägare, säger Erika Andersson, VD och grundare av Novare Pay.

– Det ger oss en stark plattform i vårt arbete att bli den ledande aktören på den nordiska marknaden. Affären kommer långsiktigt garantera vårt fortsatta oberoende, vilket är avgörande för våra kunders förtroende. Jag är övertygad om att det här kommer gynna både befintliga och nya kunder. Med hjälp av de två dedikerade och etablerade ägarna Söderberg & Partners och Novare får vi tillgång till unik expertis och nätverk som kommer våra kunder till gagn.

Söderberg & Partners VD Gustaf Rentzhog kommenterar affären så här i ett pressmeddelande:

– Novare Pay är det bolag på den svenska marknaden som vi bedömer ha kommit längst i att utveckla strategiska rådgivningstjänster inom löne- och förmånsområdet som är anpassade och relevanta för svenska företag. I vår vision att kunna erbjuda våra kunder heltäckande och kompletta lösningar inom såväl strategisk rådgivning som moderna IT-lösningar – som också möjliggör förverkligande av uppsatta strategier – är Novare Pay en bra  pusselbit som gör oss helt kompletta och unika.

Under förra året hade Novare Pay Consulting en omsättning på 7,6 (5,8) miljoner kronor och gjorde en vinst efter skatt på 1,5 (0,4) miljoner kronor. 

Det framgår inte av pressinformationen hur stort delägarskap som Söderberg & Partners får genom affären.