Etikett: Espen Husstad

INSR gick back 14,1 miljoner NOK tredje kvartalet

Under tredje kvartalet i år blev nettoresultatet i INSR Insurance Group ASA en förlust på 14,1 miljoner NOK efter skatt, att jämföra med en förlust pro forma på 2,5 miljoner NOK motsvarande period föregående år. Det framgår av bolagets kvartalsrapport i dag på morgonen. 

Premieintäkten för egen räkning uppgick under tredje kvartalet till 195,9 miljoner NOK, jämfört med 111,3 miljoner NOK pro forma motsvarande period föregående år. Combined ratio steg under tredje kvartalet till 107,5 (103,7 pro forma) procent.

För årets första månader uppgår resultatet till en förlust på 56,5 miljoner NOK, jämfört med en förlust på 27,3 miljoner NOK pro forma motsvarande period föregående år.

Bolagets VD Espen Husstad lyfter i sin kommentar fram bolagets kraftiga tillväxt. Premievolymen har ökat med 19 procent, och tillväxten i Danmark är särskilt stor. När det gäller bolagets förluster, pekar han på att bolaget just nu är i färd med att höja sina premier utan att det hittills har inneburit något märkbart tapp av kunder. Han påpekar också att bruttoaffären är lönsam – före återförsäkring var resultatet en vinst på 8,9 miljoner NOK under kvartalet. Dessutom gläds han åt att man framgångsrikt har integrerat affären i Nemi i bolaget:

– Jag är väldigt nöjd med att migrationen av vår it-verksamhet var så framgångsrik, och jag vill uttrycka min uppriktiga tacksamhet till de nära 70 personer som utan några stora fel har levererat projektet. Än mer anmärkningsvärt är att arbetet inte på något sätt har hämmat vare sig tillväxten eller våra viktiga åtgärder för att stärka lönsamheten. Med integrationen av Nemi i hamn kan vi nu fokusera på att ta bolaget framåt, säger Espen Husstad i sin VD-kommentar.

INSR:s premieintäkt steg till 149 MNOK – förlust på 25 MNOK

Under första kvartalet i år ökade premieintäkten i INSR till 148,8 miljoner NOK jämfört med pro forma 80,0 miljoner NOK. Det framgår av bolagets kvartalsrapport i dag på morgonen. Samtidigt minskade rörelseförlusten i bolaget till –24,8 (–30,0) miljoner NOK.  

Under kvartalet sjönk bolagets combined ratio till 118,4 (138,5) procent. Siffrorna påverkades av omfattande väderberoende vattenskador i Norge under kvartalet. 

Enligt bolagets kommentar till kvartalsrapporten börjar synergier mellan INSR och Nemi bli synliga. Ett mått på detta är att premievolym per anställd har stigit med 40 procent sedan förvärvet av Nemi som genomfördes legalt den 21 mars.

INSR:s VD Espen Husstad ger följande kommentar i sin pressinformation: 

– Jag är väldigt nöjd med att vi har en organisk tillväxt av försäkringsportföljen för det tredje kvartalet i rad. Det stärker vår övertygelse när det gäller vår strategi och vårt värdeerbjudande. 

Fokuset för INSR under 2018 kommer att vara integration och lönsam tillväxt. INSR har som målsättning att uppnå ett combined ratio på 90–92 procent samtidigt som man uppnår en tvåsiffrig tillväxt. 

Insr rapporterade förlust på 145,9 miljoner NOK Q4 2017

Det norska skadeförsäkringsbolaget Insr rapporterade idag på morgonen en förlust på 145,9 miljoner NOK. Enligt Insr gäller större delen av förlusten engångskostnader, medan den underliggande försäkringsaffären visar positivt resultat. 

Bolaget hade under det fjärde kvartalet extraordinära kostnader på sammanlagt 150 miljoner NOK. Enligt Insr handlar det framförallt om kostnader för att genomföra fusion med försäkringsbolaget Nemi, och ”städning av balansräkningen”. 

Insr är angelägna att påpeka att den underliggande försäkringsrörelsen går bra. Skadekostnadsprocenten sjönk under 2017 till 69,9 (75,2). Under fjärde kvartalet uppgick skadekostnadsprocenten till 71,4. 

Premieintäkten för egen räkning under fjärde kvartalet har ökat till 93,6 (67,8) miljoner NOK. 

Men bolagets rörelseresultat under fjärde kvartalet uppgick alltså till en förlust på –145,9 (–27,3) miljoner kronor. 

I övrigt rapporterar Insr att myndigheterna har ny givit klartecken för fusion med försäkringsbolaget Nemi, samgåendet väntas ske under andra kvartalet. Fusionen väntas fördubbla premievolymen för Insr.