Etikett: Essity Försäkringsaktiebolag

Essity Försäkringsaktiebolag – nya namnet på SCA:s captive

SCA Försäkringsaktiebolag har bytt namn till Essity Försäkringsaktiebolag. Bytet sker parallellt med att moderbolaget SCA delas upp i två olika koncerner.

Det var i april som SCA:s boalgsstämma beslutade att bolaget delas upp i två koncerner.

I den ena koncernen samlas skogsfastigheter och skogsindustri. Denna del fortsätter att bära namnet SCA.

Den andra delen omfattar SCA:s hygienverksamhet och mjukpapper och har fått namnet Essity. 

Essity har cirka 48 000 anställda över världen, och verksamheten omsatte förra året drygt 100 miljarder kronor. 

Som en konsekvens av uppdelning, har nu captivebolaget SCA Försäkringsaktiebolag bytt firmanamn till Essity Försäkringsaktiebolag. 

SCA Försäkringsaktiebolag hade under 2016 en premieintäkt för egen räkning på 92,5 (88,7) miljoner kronor och ett resultat efter skatt på 71,5 (29,6) miljoner kronor. 

VD för captivebolaget är som tidigare Ola Nilsson.