Etikett: Etik

Fjärde AP-fonden väljer bort oljesand och kärnvapen

Fjärde AP-fonden meddelar i dag att man framöver kommer att välja bort att investera i företag med koppling till kärnvapenbolag och med koppling till oljesandsbolag.

Sedan tidigare har AP4 valt att inte äga bolag som tillverkar tobak, minor, klustervapen, cannabis eller bolag där termiskt kol utgör mer än 20 procent av omsättningen. Vid årsskiftet infördes ett nytt regelverket för hållbarhet AP-fondernas placeringar som bland annat talar om föredömliga placeringar. AP4 skriver att det nya ställningstagande har stöd i det nya regelverket.

— Vi välkomnar att hållbarhet nu införs i lagtext med klarläggandet att förvaltningen ska ske föredömligt genom ansvarsfulla investeringar och ansvarsfullt ägande. AP4 är ledande inom hållbar förvaltning bland pensionsfonder idag och vår ambition är att vara det även i framtiden. I anslutning till implementeringen av de nya reglerna för hållbar förvaltning, väljer vi att ytterligare öka våra ambitioner och väljer bort investeringar med koppling till kärnvapen och oljesand, säger VD för Fjärde AP-fonden Niklas Ekvall i en presskommentar.

Det här innebär AP4:s nya regler i praktiken:

  • Kärnvapen. AP4 anser att en föredömlig tolkning av Icke-spridningsavtalet stöder beslutet att inte äga aktier i kärnvapenbolag.
  • Oljesand. AP4 anser att det både är föredömligt och affärsmässigt att arbeta för en omställning till ett lågfossilt samhälle. AP4 har därför beslutat att inte äga aktier i bolag där oljesand utgör mer än 20 procent av omsättningen.

 

Så vill Pensionsmyndigheten vässa sin miljö- och etikmärkning

Vilka fonder i premiepensionssystemet har en etisk profil, och vilka tar hänsyn till miljön? Pensionsmyndigheten föreslår nu ett system för tydligare och mer lättillgänglig information om fondernas hållbarhet. 

Pensionsmyndigheten har fått i uppdrag av regeringen att öka fokus på hållbarheten på premiepensionens fondtorg.

Sedan 2013 har Pensionsmyndigheten en egen märkning av miljö och etik. Dessutom använder man sig av Swesifs Hållbarhetsprofil. 

Nu tänker sig Pensionsmyndigheten att Hållbarhetsprofilen ska utvecklas, bland annat genom att kompletteras med hållbarhetsjämförelser på en särskild webbsida. 

– Fördelen med en samlad sida är att vi erbjuder information om fondutbudet ur ett hållbarhetsperspektiv och på ett för spararen lättillgängligt och jämförbart sätt. Målbilden är att intresserade sparare själva kan välja fonder som exempelvis tar hänsyn till mänskliga rättigheter och avstår från investeringar i kol och olja, säger Inger Söderbom, analytiker på Pensionsmyndigheten, i ett pressmeddelande i dag.

I ett senare skede när marknaden för oberoende hållbarhetsmärkning utvecklats kan vi fasa ut M/E-märkningen till förmån för en oberoende märkning. 

Swesif är ett oberoende nätverksforum för organisationer som arbetar för eller med hållbara investeringar i Sverige. 

Här läser du mer om Pensionsmyndighetens förslag.