Etikett: Eva Gottfridsdotter-Nilsson

Länsförsäkringar Fonder satsar på europeisk fastighetsfond

Länsförsäkringar Fondförvaltning meddelar att man nu lanserar en fond inriktad på europeiska fastighetsbolag: Länsförsäkringar Fastighet Europa.

Sedan ett antal år tillbaka har Länsförsäkringar en fastighetsfond med inriktning mot Norden. Den har idag ett förvaltat kapital om 12,5 miljarder kronor. 

– Vi startar ytterligare en fastighetsfond, denna gång med europeisk inriktning. Vi har ett gynnsamt makroekonomiskt läge i Europa och vi ser stora skalfördelar med förvaltning av den nordiska fonden som under många år har varit en framgångsfond i Länsförsäkringars utbud, säger Eva Gottfridsdotter-Nilsson, chef för Länsförsäkringar Fondförvaltning.

Den nya europeiska fastighetsfonden kommer att ha samma förvaltare, Peter Norhammar, och i stort samma investeringsstrategi som den nordiska fonden. Det innebär att fonden kommer att fungera som en aktiv investerare som bygger en portfölj efter en individuell bolagsanalys, inte efter bolagens vikt i index.

Länsförsäkringar lanserar ny fossilsmart värdepappersfond

Nu lanserar Länsförsäkringar den nya fonden Länsförsäkringar FossilSmart. Länsförsäkringars kunder kan från och med den 12 februari spara i fonden, som har målet att kombinera hänsyn till klimatförändringarna med en god avkastning.

Fonden kommer att investera brett i olika branscher på de utvecklade marknaderna, men exkluderar sektorn Energi (olja, gas, kol och utrustning för sektorn). 

– Inte bara för att koldioxidutsläppen orsakar klimatförändringar och extremväder, utan också för att det helt enkelt är en dålig investering att investera i bolag som med rätta begränsas allt hårdare i lagstiftningen. Därför investerar fonden FossilSmart inte i energisektorn, säger Eva Gottfridsdotter-Nilsson, VD på Länsförsäkringars fondbolag.

Fonden kommer att övervikta bolag med lägre utsläpp av koldioxid och följer Länsförsäkringars principer för ansvarsfulla investeringar. Förvaltningsavgiften är 0,70 procent. 

Länsförsäkringar ska förvalta räntefonder i egen regi

Länsförsäkringar meddelar i dag att man beslutat att under våren 2018 ta över förvaltningen av svenska räntefonder i egen regi.

Tidigare har Länsförsäkringar enbart arbetat med externa fondförvaltare men idag ska förvaltningen av räntefonderna ske i egen regi.

Eva Gottfridsdotter-Nilsson, VD för Länsförsäkringar fondförvaltning, säger i en presskommentar att det finns fler fördelar med det:

– Vi har vuxit snabbt och förvaltar nu över 130 miljarder kronor, vilket betyder att Länsförsäkringar fondförvaltning idag är ett av de största fondbolagen i Sverige. Precis som med förvaltningen av svenska aktiefonder är ränteförvaltningen ett område där det är vår övertygelse att vi kan göra detta framgångsrikt med egna anställda förvaltare. Under de senaste åren har också ägarstyrningsarbetet alltmer integrerats i förvaltningen och på det här sättet blir vi tydligare och mer effektiva i vår ägarstyrning.

De fonder som Länsförsäkringar tidigare tagit över förvaltningen i egen regi är Länsförsäkringar Fastighetsfond, Länsförsäkringar Småbolag Sverige och Länsförsäkringar Sverige Aktiv. De Bekväma Fonderna förvaltas sedan starten i egen regi.

Länsförsäkringars fonder väljer bort North Dakota Pipeline-företag

Länsförsäkringars fonder har fattat beslut om att exkludera bolag som står bakom byggandet av oljeledningen North Dakota Access Pipeline.

Tidigare har Storebrand/SPP offentliggjort att man avstår från investeringar i företag med koppling till byggandet av oljeledningen.  

– Vi är besvikna över att våra påtryckningar för att få bolagen att ändra dragningen av oljeledningen inte gett resultat. Att exkludera bolag är alltid vårt sista alternativ eftersom vi då förlorar vår möjlighet att påverka, Eva Gottfridsdotter-Nilsson, VD för Länsförsäkringar Fondförvaltning, i en presskommentar.

Oljeledningen kommer att dras genom mark tillhörande urfolket Standing Rock Sioux Tribe. Ledningen passerar genom urfolkets heliga områden och riskerar enligt kritikerna att förorena dricksvattnet.

Oljeledningen har kritiserats av FN eftersom den berörda ursprungbefolkningen inte har konsulterats i tillräcklig utsträckning och för att en bredare miljökonsekvensanalys inte har gjorts.

Den amerikanska myndigheten United States Army Corps of Engineers meddelade den 7 februari 2017 att den tänker godkänna den planerade dragningen för oljeledningen samt att en ytterligare miljöutredning inte är nödvändig.