Etikett: Fabo

Försäkrings AB Bostadsgaranti har upplösts efter likvidation

Den 18 januari registrerades att FABO – Försäkrings AB Bostadsgaranti – har upplösts efter likvidation. 

FABO överlät i december 2016 sitt försäkringsbestånd till brittiska NRG Victory Reinsurance Ltd och försattes därefter i likvidation.

På sätt och vis handlade det om en intern affär. I maj 2014 sålde AB Bostadsgaranti aktierna i FABO till Columbia Insurance Company som ingår i Berkshire Hathaway-koncernen där Warren Buffett är VD och huvudägare. Även NRG Victory Reinsurance Ltd, dit FABOs bestånd har överlåtits, ingår i Berkshire Hathaway-gruppen. 

Försäkrings AB Bostadsgaranti startade år 2000 som ett helägt dotterbolag till AB Bostadsgaranti. Bolaget tecknande från start produktionsgarantier och ansvarsutfästelser, vilket tidigare legat i moderbolaget, och erbjöd dessutom byggfelsförsäkring för flerbostadshus och småhus i produktsortimentet. Sedan januari 2016 har FABO inte tecknat några nya försäkringar. År 2016 uppgick intäkterna i bolaget till 119 (7 100) kkr. Det försäkringstekniska resultatet uppgick till –100,6 (–36,4) miljoner kronor. Resultat efter skatt uppgick till 30,2 (–5,8) miljoner kronor. 

Slutgaranterat! FABO avvecklas – överlåter beståndet till NRG

Nu överlåts hela försäkringsbeståndet i FABO – Försäkrings AB Bostadsgaranti – till brittiska NRG Victory Reinsurance Ltd. FABO kommer därefter att försättas i likvidation.

Försäkrings AB Bostadsgaranti startade år 2000 som ett helägt dotterbolag till AB Bostadsgaranti. Bolaget tecknande från start produktionsgarantier och ansvarsutfästelser, vilket tidigare legat i moderbolaget, och erbjöd dessutom byggfelsförsäkring för flerbostadshus och småhus i produktsortimentet.

I maj 2014 sålde AB Bostadsgaranti aktierna i FABO till Columbia Insurance Company som ingår i Berkshire Hathaway-koncernen med den inte helt okände Warren Buffett som VD och huvudägare. Även NRG – dit FABOs bestånd nu överlåts – ingår i Berkshire Hathaway-gruppen. 

Sedan januari 2016 tecknar inte FABO några nya försäkringar.

FABOs VD Ulrika Kjelltoft avslutar sin tjänst i samband med beståndsöverlåtelsen. Ny VD är britten Andrew Wilson

Enligt FABO kommer beståndsöverlåtelsen inte att ha någon praktisk påverkan i det dagliga arbetet, och inte påverka kunderna.