Etikett: FaTF

Nya riktlinjer från FATF ska stoppa penningtvätt i livbolag

The Financial Action Task Force, FATF, har publicerat nya riktlinjer för att underlätta arbetet mot penningtvätt i livbolag. 

FATF konstaterar att det visserligen är så att många livprodukter inte är tillräckligt flexibla för att vara attraktiva för penningtvätt i ett första led. Därför är risken för penningtvätt och terroristfinansiering förmodligen lägre än i andra sektorer i finansbranschen.

Samtidigt finns det en risk att pengar som sätts in i livförsäkringar kommer från kriminell verksamhet, och en viss – om än begränsad – risk att uttag från livförsäkringar skulle kunna användas för finansiering av terrorism.

I FATF:s riktlinjer belyser på vilket som livbolag  kan tänkas användas för penningtvätt och finansiering av terrorism. I riktlinjerna pekar man på vikten av att den högsta ledningen intresserar sig för området.

Här kan du ta del av FATF:s nya riktlinjer. 

FI: Sverige får godkänt för åtgärder mot penningtvätt

Finansinspektionen rapporterar att FATF – Den internationella samarbetsgruppen om finansiella åtgärder mot penningtvätt och terrorismfinansiering – har gett klartecken för ett antal åtgärder som Sverige har genomfört för att förhindra penningtvätt och finansiering av terrorism. 

Vid en genomgång förra året anmärkte FATF på Sveriges arbete mot penningtvätt och terrorismfinanisering på sammanlagt 16 olika punkter. 

Nu menar FATF i en uppföljande rapport att Sverige har genomfört så pass stora förbättringar när det gäller tio av dessa punkter, att Sverige inte längre behöver vara föremål för förstärkta uppföljningar från FATF:s sida utan att det räcker med vanliga regelbundna uppföljningar av regelverket och olika åtgärder. På dessa tio punkter höjer FATFn Sveriges ratingbetyg.  

Enligt FI är Sverige därmed första FATF-medlem att ta sig ur den förstärkta uppföljningsprocessen. 

På ytterligare fem av de ursprungligen sexton punkterna har Sverige genomfört vissa förbättringar, men dessa förbättringar är inte tillräckligt omfattande för att Sverige ska få höjd rating på dessa punkter. 

Här hittar du hela FATF:s rapport om Sverige.

”Sverige bra på att bekämpa terrorfinansiering och penningtvätt”

Sveriges system för bekämpning av penningtvätt och finansiering av terrorism håller en god nivå. Det visar en utvärdering som har genomförts av den internationella organisationen Financial Action Task Force.

Utvärderingen har granskat hur svensk lag överensstämmer med FATF:s rekommendationer och innehåller en utförlig genomgång av det svenska systemet.

Flera internationella experter har under femton månader utfört en grundlig genomgång av Sveriges lagstiftning på området. Ett hundratal företrädare från offentliga, privata och ideella sektorn har dessutom intervjuats för att bedöma Sveriges effektivitet på området penningtvätt och finansiering av terrorism.

– Vi ska stoppa alla möjligheter till att brottslingar kan tvätta sina pengar eller slussa medel till terrorism genom det svenska finansiella systemet. Utvärderingen visar att Sveriges system för bekämpning av penningtvätt och finansiering av terrorism håller en god nivå, säger Per Bolund, finansmarknadsminister, i en presskommentar.

– Detta är ett arbete som fortsätter oförtröttligt. Vi har nyligen beslutat om en ny penningtvättslagstiftning som kommer att vara mer effektiv och en lag om verkliga huvudmän som ökar insynen av ägare i ett bolag och gör det svårare att gömma sig bakom en juridisk person.

FATF – Financial Action Task Force är en organisation som har funnits sedan 1989. Sverige är medlem tillsammans med 34 andra länder samt EU-kommissionen och Gulfrådet. Organisationen ställer detaljerade krav på ländernas system för bekämpning av penningtvätt och finansiering av terrorism, och följer även upp dessa krav med periodiskt återkommande utvärderingar. 

Finansinspektionen skriver i en kompletterande kommentar att FATF sätter värde på att tillsynen över den finansiella sektorn präglas av ett riskbaserat synsätt. FATF understryker också, enligt FI, att de sanktioner som FI beslutat om mot finansiella företag som inte följt regelverket har fått stor och positiv effekt för regelefterlevnaden.

FATF framhåller samtidigt att FI:s tillsyn skulle behöva intensifieras ytterligare. Därför rekommenderar FATF att FI:s tillsyn mot penningtvätt får ytterligare resurser.

Har hittar du FATF:s rapport – både den fullständiga versionen och en executive summary.