Etikett: Financial assurance

Ikano-bolagen informerar om beståndsöverlåtelse

I dag kungjordes att de båda Ikano-bolagen Ikano Försäkring AB och Ikano Livförsäkring AB avser att genomföra beståndsöverlåtelse till Financial Insurance Company Limited respektive Financial Assurance Company Limited. 

Beståndsöverlåtelsen är ett led i försäljningen av de båda bolagen. I mars offentliggjordes att run-off bolaget DARAG AG avsåg att köpa Ikano Försäkring AB och att Euro Accident Health & Care Insurance AB avtalat om att förvärva Ikano Livförsäkring AB.

Försäkringstagare vilkas försäkringar ska överlåtas ska anmäla eventuella invändningar senast den 3 oktober.