Etikett: Finansliv

FTF kritiseras för oljebolag i placeringsportföljen

Trots krav på etisk inriktning har FTF placerat pengar, via Öhman Kapitalförvaltning, i fonder som placerar pengar i oljeindustrin. Det konstaterar tidningen Finansliv som har granskat placeringarna i Finansförbundet och FTF.

Tidningen Finansliv har genomfört en granskning placeringarna i de två fackförbunden Finansförbundet och FTF, och funnit vissa frågetecken när det gäller hur väl placeringarna stämmer överens med förbundens etiska rikjtlinjer.

Finansförbundets förmögenhet uppgår till cirka 445 miljoner kronor inklusive konfliktfonder, och förvaltas diskretionärt av Nordea och Handelsbanken. Bland de aktieinnehav som Finansförbundets fonder har finns vissa bolag som har kopplingar till allvarliga kränkningar av mänskliga rättigheter och som bidrar till långvarig miljö­påverkan, konstaterar Finansliv. Bland annat har Institutionella Aktiefonden Världen, SHB USA Index och SHB Amerika Tema investerat i Dow Dupont som år 1984 orsakade en av världens svåraste industriolyckor i Indien då 22 000 människor dog av giftiga gasutsläpp. Investeringar i Dow Dupont har kritiserats av Fair Finance Guide, som drivs av Sveriges Konsumenter, och Amnesty International. Fair Finance Guide har även kritiserat investeringar i banker som tillåter utlåning till palmoljeindustrin. Flera av Finansförbundets  fonder har investeringar i sådana banker.

För FTF:s del konstaterar Finansliv att de 240 miljoner kronor som utgör FTF:s konfliktfond, som förvaltas diskretionärt av Öhman Kapitalförvaltning, i stort följer kraven på avkastning och en etisk och hållbar förvaltning. Pengarna har placerats i de Öhmanfonder som har hårdast hållbarhetskrav. Dock har har en av de fonder FTF har placerat pengar i, Öhman Emerging Markets Etisk, innehav i sju internationella oljebolag. Enligt Finansliv är detta något som går stick i stäv med portföljens etiska ambition.

– Innehaven ska leva upp de etiska riktlinjerna vi har, det är inget snack om det, och då ska det inte vara en betydande andel olje bolagsinnehav i en sån här fond, säger Andreas Westerius, kanslichef på FTF, i en kommentar till Finansliv.

Han konstaterar samtidigt exponeringen inte behöver vara ett problem utifrån ett etik- och hållbarhetsperspektiv, utan att det avgörande är hur stor del av portföljens värde som bolagen utgör och vad fondbolaget gör för att försöka påverka bolagen i rätt riktning.

Här hittar du Finanslivs artikel om FTF:s placeringar. 

FTF säljer sin andel av tidningen Finansliv till Finansförbundet

FTF –fackförbund i försäkringsbranschen – meddelar i dag att man avslutar sitt delägarskap i tidningen Finansliv. Tidningen kommer att fortsätta att ges ut av Finansförbundet. 

Finansliv har hittills getts ut i tio pappersutgåvor per år. Tidningen har sedan 2010 samägts av FTF och Finansförbundet och givits ut som medlemserbjudande till förbundens medlemmar. Avsikten är att tidningen från januari 2019 ska produceras av  Journalisten AB, som ger ut Journalistförbundets medlemstidning. Journalisten AB tar då även över befintlig personal på Finansliv. 

– Vi är stolta över den tidning vi gjort tillsammans med Finansförbundet och Finanslivs redaktion. Nu har det blivit dags att undersöka hur FTF:s kommunikation kan spegla arbetslivet för våra medlemmar i försäkringsbranschen på ett ännu tydligare sätt, säger Andreas Westerius, kanslichef på FTF, i en presskommentar.

FTF påbörjar nu en utredning om hur medlemskommunikationen kan stärkas för att få förbundet att växa.

– Kongressen 2016 gav oss det viktiga uppdraget att få förbundet att växa. Det behöver vi göra för att värna den fackliga styrkan på lång sikt. Därför utreder vi nu hur medlemskommunikationen kan stärkas ytterligare. Vi ser fram emot att berätta om resultatet under hösten, säger Andreas Westerius.

År 2016 hade Finansliv Sverige AB en omsättning på 10,9 miljoner kronor och gav ett resultat på 0,9 miljoner kronor. 

 

If anklagas för att lägga locket på om #metoo-skandalerna

If anklagas i en artikel i tidningen Finansliv för att lägga locket på när det gäller de interna utredningarna om sexuella trakasserier. 

Tidningen Finansliv – som ges ut av fackförbunden inom finans och försäkring – skriver att utredningarna om sexuella trakassier på If nu är färdiga, men att If tvärtemot tidigare uttalanden lägger locket på inte kommenterar vad man har kommit fram till. 

– Vi har tagit beslutet att den information vi har lämnat så här långt räcker, vi uttalar oss inte mer om det här, säger Ifs utredningschef Anders Lindstrand i artikeln.

Av artikeln framgår att flera personer har fått lämna If efter anklagelserna om sexuella trakasserier, och att andra har fått varningar av företaget. 

Ifs informationschef Caroline Uliana säger så här till Finansliv i artikeln:

– Vi valde initialt att berätta, eftersom det är viktigt för våra medarbetare att veta om att vi gör någonting åt de missförhållanden som fanns. Men det finns ingen anledning för oss att fortsätta prata om det här nu.

Här kan du ta del av artikeln i Finansliv. 

#påvåravillkor presenteras den 8 december

På fredag om en vecka, den 8 december, presenteras ett upprop om övergrepp och sexuella trakasserier i försäkringsbranschen under hashtagen #påvåravillkor. 

De senaste veckorna har det publicerats en rad lika upprop i olika branscher om övergrepp och sexuella trakasserier, i kölvattnet på de olika #MeToo-skandalerna.

En av de branscherna där det planeras ett upprop är försäkringsbranschen, där uppropet går under hashtagen #påvåravillkor.   

Tidningen Finansliv skriver i dag om planerna och bakgrunden till uppropet i försäkringsbranschen. 

– Det finns en utbredd tystnadskultur i branschen, säger den försäkringsanställda som startade uppropet, men som inte vill ha sitt namn i tidningen.

Hittills har 270 personer anslutit sig till uppropet. 

Finansliv publicerar också i dag ett antal av de berättelser som mejlats in i anslutning till uppropet.  

Här kan du läsa artikeln i Finansliv. 

Nya anklagelser om sexistisk företagskultur på If

Under de senaste dagarna har det publicerats nya uppgifter om påstådda övergrepp och sexuella trakasserier på If. I flera artiklar anklagas chefer på företaget för att ha ägnat sig åt maktmissbruk och att ha odlat en sexistisk företagskultur. 

I slutet av oktober berättade Expressen om allvarliga missförhållanden på If, i anslutning till #metoo-rapporteringen. Bland annat nämndes att en chef på If anklagades för våldtäkt i samband med en konferens tidigare i år, dessutom med flera vittnen närvarande. 

De senaste dagarna har rapporteringen gått vidare om händelserna på If.

SVT har publicerat material som beskriver situationen på If som att nyanställda kvinnor utnyttjas systematiskt, och att den finns en kultur med vidlyftig alkoholkonsumtion och besök på strippklubbar. SVT rapporterar om fall av mobbing och utfrysning av medarbetare. Enligt SVT har en tidigare chef spelat in sexuella videor och tagit bilder på kontorets toalett som han skickat till minst en kvinnlig anställd. När detta blev känt för två år sedan tvingades han lämna företaget. SVT rapporterar även om fall där anställda känt sig sexuellt trakasserade av en kvinnlig chef. 

Tidningen Finansliv skriver om den påstådda våldtäkten och rapporterar bland annat att den person som utsattes för övergreppet var anställd vid ett förmedlarföretag. Flera medarbetare på försäkringsförmedlarföretaget rapporterade om händelsen, men informationen nådde ändå inte Ifs utredningsenhet eller HR-avdelning. Både denna händelse och andra påstådda övergrepp utreds just nu av If. 

I tidningen Dagens Media säger Ifs informationschef Caroline Uliana att If inte har haft kunskap om de fall som SVT rapporterat om.   

– Det är bra att vi fick reda på det här. Det först nu vi kan göra något åt det.  Vi har hanterat de fall som kommit fram och de har getts arbetsrättsliga konsekvenser, säger Caroline Uliana bland annat till Dagens Media.

– Hela MeToo-debatten visar att det finns problem i samhället och att vi, som är en stor arbetsplats i Sverige, skulle slippa undan helt och hållet var orimligt. Det är smärtsamt och jobbigt, men det är ett stålbad vi måste gå igenom, avslutar hon artikeln.

Klicka här för att ta del av rapporteringen på svt.se. 

Här hittar du artikeln i Finansliv. 

Och här kan du läsa intervjun med Caroline Uliana i Dagens Media. 

Allra låg i startgroparna för att starta en egen bank

Allra hade tidigare långtgående planer på att starta en egen bank. Det meddelar tidningen Finansliv, som tidigare i år gjorde en intervju om bankplanerna. 

Finansliv gjorde en intervju med ledningen för Allra i februari, kort tid efter det att de första anklagelserna och styrelseavhoppen var ett faktum. 

Då var man fortfarande mitt uppe i planeringen för bankstarten. 

En ansökan om att registrera ett kreditmarknadsbolag påbörjades i juni 2016 förra året, och planen var att det i sin förlängning skulle innebära att man även ansökte om bankoktroj.

Det uttalade målet var att bli ”den engagerade banken” för ”vanligt folk” utan mycket kapital men i behov av personlig service.

– Vi vill bli den engagerade banken och återuppliva den gamla Sparbankstanken, sade Alexander Ernstberger i intervjun i februari med Finansliv.

Bankplanerna tycks för närvarande vara lagda på is. 

Så här säger Alexander Ernstberger nu i ett mejl till Finansliv, som svar på frågan om vad som nu ska hända med ansökan om kreditmarknadsbolaget:

– Vi har inte tagit ställning till det. 

• Under onsdagen kom besked även från Stockholms tingsrätt att man inte ser någon anledning att hörsamma Allras krav på omedelbart stopp för Pensionsmyndighetens beslut att sälja andelarna i Allra-fonderna.